Брой 03, 2009

Тема: ЛЕТНИ ПОЧИВКИ В БАЗИТЕ НА ССБ

Цени и график за ползване на базите на ССБ в град Обзор и Шипковски минерални бани през 2009 година


С решение на УС на ССБ, утвърдено с Протокол №1 от 17.02.2009 година се определят цените за почивка на членове, придружители, служители на ССБ и техните семейства през сезон на 2009 година в базите на ССБ в град Обзор и Шипковски минерални бани, както и графиците за времетраенето на тяхното ползване по смени, както следва:

ХОТЕЛ “ХОРИЗОНТ” – град ОБЗОР

В периода от 1 май до 19 юни и след 1 септември 2009 г. ще бъде предоставен целият леглови контингент или общо 93 легла за ползване от членове, придружители, служители на ССБ и техните семейства, като при организирани групи от съюзни членове в състав не по – малко от 30 души, правоимащият ръководител ще ползва безплатно храна и спане по време на престоя на групата.

За нуждите на членовете и служителите на ССБ, желаещи да почиват в хотел “Хоризонт” – гр.Обзор са предоставени общо 18 легла за периода от 20 юни до 31 август 2009 г., разпределени както следва:

Централна сграда – 1-ви етаж, 6 стаи по две легла
Бунгала – 2 стаи по 3 легла

Разпределението на тези легла между отделните РСО по периоди на ползване е извършено в следния ред:

от  20 юни до 30 юни 2009 г.

Централна сграда - по една стая с две легла на РСО Пловдив, София, Стара Загора, Сливен, Дряново, Монтана
Бунгала - по една стая с три легла на РСО Плевен и Шумен

от  1 юли  до  15 юли 2009 г.

Централна сграда - по една стая с две легла на РСО Пловдив, София, Стара Загора, Сливен, Плевен и Шумен
Бунгала - по една стая с три легла на РСО Дряново и Монтана

от  16 юли  до  31 юли 2009 г.

Централна сграда - по една стая с две легла на РСО Русе, Смолян, Кърджали, Варна, Благоевград, ЦУ на ССБ
Бунгала - по една стая с три легла на РСО Кюстендил и Силистра

от  1 август  до  15 август 2009 г.

Централна сграда - по една стая с две легла на РСО Пловдив, София, Монтана, Дряново, Плевен и Шумен
Бунгала - по една стая с три легла на РСО Сливен и Стара Загора

от  16 август  до  31 август 2009 г.

Централна сграда - по една стая с две легла на РСО Русе, Силистра, Кюстендил, Бургас, Благоевград, ЦУ на ССБ
Бунгала - по една стая с три легла на РСО Кърджали и Смолян

Пакетните цени с включен ДДС за ползване на хотел „Хоризонт” в град Обзор са утвърдени както следва:

ХОТЕЛ “ХОРИЗОНТ” – гр.Обзор
ЦЕНТРАЛНА СГРАДА

Единни пакетни цени за почивка на членове и служители на ССБ, в т.ч. техните семейства или придружители

Период: 1 май – 20 юни и 1 септември – 30 октомври 2009 г.

- полупансион (нощувка, закуска и вечеря/ - 14.00 лв.
- пълен пансион (нощувка, закуска, обяд и вечеря) - 17.00 лв.
- нощувка - 12.00 лв.

Период: 21 юни – 31 август 2009 г.

- полупансион - 20.00 лв.
- пълен пансион - 24.00 лв.
- нощувка - 15.00 лв.

Пакетни цени за външни клиенти

Период: 1 май – 20 юни и 1 септември – 30 октомври 2009 г.

- полупансион - 20.00 лв.
- пълен пансион - 24.00 лв.
- нощувка - 14.00 лв.

Период: 21 юни – 31 август  2009 г.

- полупансион - 24,00 лв.          
- пълен пансион - 28.00 лв.
- нощувка - 18.00 лв.

БУНГАЛА

Пакетни цени за почивка на членове и служители на ССБ, в т.ч. техните семейства или придружители:

Период:  1 май – 20 юни и 1 септември – 30 октомври 2009 г.

- полупансион - 12.00 лв.
- пълен пансион - 15.00 лв.
- нощувка - 10.00 лв.

Период:  21 юни – 31 август  2009 г.

- полупансион - 16.00 лв.
- пълен пансион - 19.00 лв.
- нощувка - 12.00 лв.

Пакетни цени за външни клиенти:

Период:  1 май – 20 юни и 1 септември – 30 октомври 2009 г.

- полупансион - 15.00 лв.
- пълен пансион - 18.00 лв.
- нощувка - 10.00 лв.

Период: 21 юни – 31 август  2009 г.

- полупансион - 18.00 лв.
- пълен пансион - 24.00 лв.
- нощувка - 12.00 лв.

РБ на ССБ в Шипковски минерални бани

Организирането на почивки за съюзни членове, придружители, служители на ССБ и техните семейства в базата се извършва в съответствие с Приложение № 1 към настоящото писмо - „Правила за функциониране на базата”.

Заявките за почивки на организираните групи се изпращат на управителя на РБ на ССБ в Шипковски минерални бани в указания срок, съобразно утвърдения за целта график по смени. Той обхваща периода от 1 юни 2009 г. до 16 септември 2009 г. или общо 110 дни, разбити в 11 смени по 10 дни всяка една от тях.

Г  Р  А  Ф  И  К
за ползване на РБ на ССБ в Шипковски минерални бани от групи организирани от РСО за периода от 1 юни до 16 септември 2009 г.

I-ва смяна - 01 юни – 10 юни /вкл./
II-ра смяна - 11 юни – 20 юни /вкл./
III-та смяна - 21 юни – 30 юни /вкл./
IV-та смяна - 01 юли – 10 юли /вкл./
V-та смяна - 11 юли – 20 юли /вкл./
VI-та смяна - 21 юли – 30 юли /вкл./
VII-ма смяна - 31 юли – 09 август /вкл./
VIII-ма смяна - 10 август – 19 август /вкл./
IX-та смяна - 20 август – 29 август /вкл./
Х-та смяна - 30 август – 08 септември /вкл./
ХI-та смяна - 09 септември – 18 септември /вкл./

Пакетни цени с включен ДДС за почивка на членове и служители на ССБ в т.ч. техните семейства или придружители са утвърдени както следва:

БАЗА НА ССБ В ШИПКОВСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

Пакетни цени за почивка на членове и служители на ССБ в т.ч. техните семейства или придружители

Период: 1 януари – 31 декември 2009 г.

- полупансион - 20.00лв.
- пълен пансион - 25.00лв.
- нощувка - 18.00 лв.

Пакетни цени за външни клиенти

Период: 1 януари – 31 декември 2009 г.

- полупансион - 24.00лв.
- пълен пансион - 28.00 лв.
- нощувка - 20.00 лв.

За дете, което ползва самостоятелно легло, независимо от възрастта, се заплаща пълният размер на цената на услугата, която то ползва /отнася се за базите в Обзор и Шипково/.

За дете до 12 годишна възраст, ползващо леглото на родителя си, се заплаща 70% от цената за нощувка или размерът на пакетната цена, намален с 30% от стойността на нощувката /отнася се за базите в Обзор и Шипково/.

Всеки клиент освен стойността на съответната услуга трябва да заплати допълнително и курортна такса съгласно чл.16, ал.2, §1 от Закона за туризма на Република България /отнася се само за базата в Обзор/.

В срок до 30 април 2009 г. председателите на РСО трябва да разгласят възможностите за почивка в базите в Обзор и Шипково сред членовете на ССБ и работещите в системата, включително и тези в предприятията на територията им. В същия срок те са длъжни да направят резервация за групите, които ще почиват в РБ на ССБ в Шипковски минерални бани и да съберат и преведат парите на желаещите да почиват през сезона по банковата сметка на хотел “Хоризонт” – гр. Обзор, придружени със заявка по образец /Приложение № 3/, копие от която се изпраща задължително в “Релакстур-ССБ” ЕООД. В случай, че в дадено РСО няма запълняемост през определения му период председателят му уведомява колегите си и управителя на хотел „Хоризонт” в град Обзор за удовлетворяване на нуждите на други желаещи от системата. Заявки изпратени след упоменатия срок не подлежат на обработка и удовлетворяване.

След 1 май 2009 г. свободните места се предлагат от “Релакстур - ССБ” ЕООД, хотел “Хоризонт” в град Обзор и РБ на ССБ в Шипковски минерални бани на свободния туристически пазар.Назад

Всички статии на Брой 03, 2009

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАИЛ
Луи Брайл, продължение от миналия брой
БРАЙЛОВАТА ГРАМОТНОСТ ПО СВЕТА
Грижи за финландските брайлисти
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
Габрово, Една година ЦСРИ
КОНКУРСИ
За брайловото писмо или ода за любовта
ЛЕТНИ ПОЧИВКИ В БАЗИТЕ НА ССБ
Цени и график за ползване на базите на ССБ в град Обзор и Шипковски минерални бани през 2009 година
Правила за функционирането на РБ на ССБ в Шипковски минерални бани
ОТВОРЕНО ПИСМО
На председателя на КС
ПРОЕКТИ
За нашите приятели книгите
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Война на цивилизациите
ТРЕТИ МАРТ
Патриотизъм, родолюбие – забравени ли са тези думи?
Архив на изданието
1 2