Брой 03, 2009

Тема: ЛЕТНИ ПОЧИВКИ В БАЗИТЕ НА ССБ

Правила за функционирането на РБ на ССБ в Шипковски минерални бани


1. Заявките за организирани почивки се подават до управителя на РБ на ССБ в Шипковски минерални бани в срок до 30 април 2009 г., като същият трябва да отговори след пълна обработка на заявките в най–кратък срок.
2. Настаняването по стаите се извършва след 14.00 ч в деня на пристигането, а освобождаването на стаите в деня на заминаването се извършва до 09.00 ч.
3. В пакетната цена за всеки член на групата от всяка смяна е включена и една празнична вечеря с дисководещ.
4. За индивидуални или малки групи до 20 души по линия на ССБ, желаещи да почиват в сезона, почивките на тези групи се съобразяват със заявките по графика и се настаняват от управителя на базата при наличие на свободни места.
5. За периодите 1 януари – 30 май и 17 септември – 31 декември 2009 г. времетраенето на организирани почивки в базата се договаря директно с управителя на РБ.
6. От 1 октомври 2009 г. до 30 април 2010 г. базата ще работи за членове на ССБ само при осигуряване на групи от минимум 40 човека и времетраене на почивката минимум 5 дни на база пълен пансион.
7. Заплащането се извършва по банков път или в брой срещу издадена фактура за реално ползваните услуги.
8. Заплащането на почивки за групи от съюзни членове се извършва на два транша – авансово 50% от стойността и 50% в едномесечен срок след края на съответната смяна. Като ръководителят на групата подписва декларация /Приложение № 2/ пред управителя на базата, че той се задължава с останалата сума в срока упоменат по-горе в същата точка.
9. Правоимащ ръководител на група от съюзни членове, състояща се от не по-малко от 40 души, заплаща по цена на пълен пансион за ден от 19.50 лв при водене на една група. При водене от същия правоимащ ръководител на втора или трета група състояща се също от не по – малко от 40 души, ползва храна и спане по време на цялата смяна безплатно /без придружител/.
11. При желание от страна на някоя от групите за организиране на екскурзия ръководителят на групата информира предварително управителя на базата. Услугата се заплаща допълнително.


Назад

Всички статии на Брой 03, 2009

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАИЛ
Луи Брайл, продължение от миналия брой
БРАЙЛОВАТА ГРАМОТНОСТ ПО СВЕТА
Грижи за финландските брайлисти
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
Габрово, Една година ЦСРИ
КОНКУРСИ
За брайловото писмо или ода за любовта
ЛЕТНИ ПОЧИВКИ В БАЗИТЕ НА ССБ
Цени и график за ползване на базите на ССБ в град Обзор и Шипковски минерални бани през 2009 година
Правила за функционирането на РБ на ССБ в Шипковски минерални бани
ОТВОРЕНО ПИСМО
На председателя на КС
ПРОЕКТИ
За нашите приятели книгите
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Война на цивилизациите
ТРЕТИ МАРТ
Патриотизъм, родолюбие – забравени ли са тези думи?
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6