Брой 03, 2009

Тема: ПРОЕКТИ

За нашите приятели книгите


Нека поговорим за книгите, верните приятели на всеки четящ човек, книгите, към които винаги се обръщаме, когато искаме да се откъснем от реалността, когато имаме нужда от съвет или просто, когато искаме да си починем и позабавляваме. Тези верни приятели никога не ни предават, те винаги са готови да откликнат на нашите емоционални потребности и когато ни е самотно, те винаги са готови да разсеят самотата ни.
За книгите може да се говори много, особено що се отнася до специалните взаимоотношения на незрящия човек с тях. Много често децата, лишени от зрение от твърде ранна възраст, се привързват към книгите, поради ограничената възможност да участват във всичките детски лудории на виждащите си другарчета. Тогава се заражда любовта им към книгата и тази любов остава за цял живот.
Неотдавна, невиждащите български деца, тепърва овладяващи дебрите на познанието, получиха чудесен подарък. Това стана възможно, благодарение на два реализирани проекта на ССБ – организацията, ангажирана не само с физическото, но до голяма степен и с духовното израстване на слепите хора в България,  а финансовата подкрепа бе от Агенцията за хората с увреждания и най-големия мобилен оператор в България М-тел.
Става дума за два отделни проекта - “Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени деца”, финансиран от М-тел и “Библиотека на ученика”, защитен пред АХУ, чиято основна цел бе осигуряване на учебна литература за незрящи ученици. Такава бе осигурена от АХУ и ССБ за учениците от 5 до 12 клас и от М-тел – за децата от 1 до 4 клас от двете училища за деца с нарушено зрение и тези, които са избрали по трудния път на интегрираното обучение в масови училища.
При реализацията на двата проекта бяха положени огромни старания да бъдат обхванати възможно най-голям брой ученици от двете възрастови групи. Всяко от тези деца получи прилежно опакован комплект дискове със записани на тях книги във формат mp3, обработени и окомплектовани в звукозаписното студио на ССБ. Заглавията бяха предварително съобразени с учебния план, подбрани въз основа на информация, получена от училищата за деца с нарушено зрение в София и Варна.
Целта на проектите бе да се даде възможност на учениците да имат равен достъп до образование и информация и в този смисъл не може да има място за съмнение в полезността на двата проекта.
Сега, след успешното им приключване, смело може да се каже, че учениците усещат ползата от предоставената литература, както и удоволствието от притежаването на редица хубави книги, които четат не само като задължително помагало, а и за собствено удоволствие.
Общо по двата проекта бяха записани и възстановени над 110 заглавия, като над 50 от тях са по проекта пред М-тел за децата от 1 до 4 клас. По същия проект с комплекти се сдобиха 123 малчугани от двете училища и интегрирани ученици, които получиха книгите чрез ресурсните центрове в страната.
Отделно с комплекти бяха снабдени централната и базовите фонобиблиотеки на ССБ.
При посещението ми в софийското училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл”, училищният библиотекар Росица Милчева сподели, че децата, получили своите комплекти са изключително доволни от предоставената им възможност да прочетат произведенията, които се изучават в часовете по литература. Особено щастливи по нейните думи са най-малките, за които са записани и драматизирани приказки.

Въпреки че повечето деца предпочитат да четат книги в електронен вариант, с помощта на говорещия софтуер, не липсват и такива, които харесват книги, записани с гласа на четци, а за мое огромно удоволствие открих и ученици, за които брайловата книга си остава най-желания начин за възприятие на литературата. Последните приемат общуването с книгите като много лично за себе си преживяване и предпочитат четенето в тихите нощни часове, оставайки насаме с брайловата книга.
Такъв е случаят с ученичката Ваня Димитрова, която се очертава като един твърде опитен брайлист, но независимо от това сподели:
„Лично аз съм много доволна, че тези произведения са записани на дискове, защото много от тях липсват в брайлов вариант и няма друг начин да бъдат прочетени. Освен това, артистите са чели много хубаво и изразително, а и много съм щастлива, че е записана поезия, тъй като аз много по-добре възприемам поезията, когато ми я чете някой друг...”
Разговаряйки с ученици от горните класове, останах с впечатлението, че и Ваня, и Ивелин, и Станислава са доволни и ползват произведенията в обучението си по литература, както и приложения към комплектите каталог.
Самите деца бяха леко разочаровани от това, че не е обхванат по-широк кръг произведения като например разказите на Вазов, „Изворът на белоногата” на Славейков и „Вилхелм Тел” на Шилер, въпреки че тези произведения не са включени в задължителната учебна програма.
Независимо от това, подобна забележка е показателна, че към книгите има повишен интерес и действително доказва ползата от реализацията на подобни проекти.
Полезността от подобни начинания потвърдиха и от Ресурсния център в Благоевград, където се водят няколко незрящи ученика на интегрирано обучение. Особено добри отзиви е имало от страна на родителите на тези ученици, чиито деца за пръв път се срещат с аудио-книгата.
В действителност цялото начинание спомогна неимоверно много за по-голямото сближаване на младото поколение с художествената литература, за улесняването на учебния процес и най-вече удоволствието да притежаваш хубави и стойностни книги.
При реализацията на проектите бяха записани над 9000 диска.
Препоръката от библиотекаря Роси Милчева е при възможност в студиото на ССБ за учениците да бъде записвана повече научно-популярна литература по различните научни раздели, а също така и познавателна литература за най-малките.
И за финал бих искала да се обърна към вас – обичайте книгите, пазете ги, ценете ги, обръщайте се по-често към тях и те ще ви се отплатят богато, те ще бъдат ваши неизменни помощници и приятели в ежедневието, приятели, които никога няма да ви предадат.

Марина ПЕТКОВА


Назад

Всички статии на Брой 03, 2009

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАИЛ
Луи Брайл, продължение от миналия брой
БРАЙЛОВАТА ГРАМОТНОСТ ПО СВЕТА
Грижи за финландските брайлисти
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
Габрово, Една година ЦСРИ
КОНКУРСИ
За брайловото писмо или ода за любовта
ЛЕТНИ ПОЧИВКИ В БАЗИТЕ НА ССБ
Цени и график за ползване на базите на ССБ в град Обзор и Шипковски минерални бани през 2009 година
Правила за функционирането на РБ на ССБ в Шипковски минерални бани
ОТВОРЕНО ПИСМО
На председателя на КС
ПРОЕКТИ
За нашите приятели книгите
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Война на цивилизациите
ТРЕТИ МАРТ
Патриотизъм, родолюбие – забравени ли са тези думи?
Архив на изданието
1 2