Брой 03, 2009

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

София


Софийската регионална организация при ССБ посети Боянската църква

Боянската църква, по компетентното мнение на български и чуждестранни експерти, е най-голямата ценност в културното наследство на България. С право този обект е включен в списъка към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство. Старата Боянска църква „Св. Никола и Св. Панталеймон” се намира в най-източната част на кв. Бояна и се състои от 3 части, изграждани по различно време от историята на нашия народ. Най-старата, източна част, е изградена през 10-и и началото на 11-и век. Тя представлява малка кръстокуполна църква. През 1259 г. към нея е пристроена двуетажна църква. Изграждането и изографисването на тази част е извършено по поръчка и с финансовите средства на севастократор Калоян, управител на областта Средец. Църквата се е намирала в непосредствена близост до Боянската крепост, седалище на севастократора. Вторият етаж е представлявал малък семеен частен параклис, а долният етаж е бил предназначен за християните от Бояна. Тази втора част от църквата е известна още като Калояновото помещение. Третата част от църквата, западната, е изградена през 19-и век. Най-ценното в Боянската църква са стенописите, изографисани през 1259 г. Неизвестният засега боянски майстор е създал фрески и образи на светци и евангелисти, предхождащи европейския ренесанс. Седем години преди раждането на родоначалника на европейския ренесанс Джото, боянският майстор е разчупил Византийския канон и догми, изобразявайки лицата в стенописите с тези на живи хора, срещани в селището. Изключително високо майсторство е показано в художественото изобразяване на фигурите и целите ансамбли.

Стенописите в църквата са разпределени в 3 хоризонтални пояса. Двата горни са заети от евангелски сцени. Най-долу в един ред са изобразени 17 светци, между които 10-те светци-войни. Севастократор Калоян е търсил тяхната помощ и закрила във време на война. Изпъква доминиращият образ на Христос - вседържител, сред ангели и евангелисти. В тази част са и много интересните сцени Разпятието, Слизане в ада, Тайната вечеря, Носенето на кръста, Влизането в Ерусалим и други. В предверието са изобразени сцени от живота на св. Никола, царското семейство, ктиторите на храма и други. Поразителна в композиционно изграждане е сцената „Христос сред книжниците”.
От особен интерес като художествено произведение с историко-документална стойност са портретите на цар Константин Тих Асен 1257-1277 г. и царица Ирина Ласкарина, както и портретите на ктиторите севастократор Калоян и съпругата му Десислава. Образът на Десислава е най-съвършеният женски образ рисуван през средновековието в Европа. Стенописите в Боянската църква са шедьоври на изобразителното изкуство през средновековието за Европа! След продължителни, повече от 30 годишни, реставрационни работи сега църквата е отворена за посетители през всички дни на седмицата.
През 1905 г. по нареждане на цар Фердинанд в двора на църквата са засадени 3 иглолистни дървета от рода Секвоя Гигантеа. Две от тях са разположени непосредствено до църквата и вече представляват опасност за нейното съществуване. От южната страна на църквата е гробът на царица Елеонора, съпруга на цар Фердинанд, починала през 1917 г.
На 25 февруари 2009 г. група членове на Столичната организация при ССБ посети и се запозна с тази изключителна културна и историческа ценност, обявена през 1964 г. за Национален музей. Понастоящем този обект е филиал към Националния исторически музей.
Увлекателната и с художествени слова беседа на историка Белчо Белев допринесе присъстващите да се запознаят с това изключително творчество и мислено да се върнат с хилядолетие назад в историята на народа ни.
През годините на мрачното петвековно османско робство всички манастири в околностите на тогавашния Средец многократно са били нападани, ограбвани и разрушавани. Единствено като по чудо Боянската църква е оцеляла. Тя трябва да се пази, посещава и изучава нейната висока художествена стойност.

Георги  ПЕТРУШЕВ


Назад

Всички статии на Брой 03, 2009

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАИЛ
Луи Брайл, продължение от миналия брой
БРАЙЛОВАТА ГРАМОТНОСТ ПО СВЕТА
Грижи за финландските брайлисти
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
Габрово, Една година ЦСРИ
КОНКУРСИ
За брайловото писмо или ода за любовта
ЛЕТНИ ПОЧИВКИ В БАЗИТЕ НА ССБ
Цени и график за ползване на базите на ССБ в град Обзор и Шипковски минерални бани през 2009 година
Правила за функционирането на РБ на ССБ в Шипковски минерални бани
ОТВОРЕНО ПИСМО
На председателя на КС
ПРОЕКТИ
За нашите приятели книгите
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Война на цивилизациите
ТРЕТИ МАРТ
Патриотизъм, родолюбие – забравени ли са тези думи?
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6