Брой 03, 2009

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Габрово, Една година ЦСРИ


Този ден е рожден за промяната на обществените нагласи към инвалидите по зрение. От контингент в неравностойно социално положение, който поставя проблеми, те се превръщат в общност, излъчваща работещи решения; в точен коректив и надежден партньор на държавните и общински институции.
На 6 март в Клуба на Съюза на слепите в Габрово потребителите и екипът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за зрително затруднени лица отпразнуваха първия си рожден ден.
Ръководителят на Центъра Стефка Пенчева се обърна към участниците в празника с думите: “Благодаря Ви, че сте тук, всички Вие, с които заедно започнахме и заедно успяхме да сбъднем десетгодишната си мечта!
Офталмолозите твърдят, че хората възприемат над 80% от информацията за околния свят чрез зрението. Опитайте се за миг да си представите какво се случва, когато очите не виждат…
Дори и сполетяни от слепотата, винаги имаме избор: да се заключим между четирите стени на собствения си срам и гняв; или да прекрачим високия праг, здраво подпиран от нашите и чужди страхове и предразсъдъци.
Уверявам Ви, вие сте сред хората, направили верния избор.
Посвещаваме този ден на незрящите, слабовиждащи и сляпоглухи граждани на Габрово. На тези, които вървят в мрака, а от тях към другите струи светлина.

Посвещаваме този ден на изконния човешки стремеж да преодолява предизвикателства; да открива сродни души, и с тях в заедност да върви към общото ни духовно израстване.
Така е било и така ще бъде – ныне и присно и во веки веков!”
Отец Руслан от Храм „Успение на Св.Богородица” отслужи благодарствен водосвет и освети иконата „Вяра, Надежда и Любов”, подарък за потребителите от Читалище „Априлов Палаузов”.
По-нататък в словото си Стефка Пенчева подчерта: “Обучението и рехабилитацията на незрящите и слабо виждащи хора у нас е все още трудно, сложно и не особено популярно начинание. В XXI в. ние знаем твърде малко за другостта; невежеството издига бариери пред непосредственото общуване с различните. Все още се стъписваме пред изумителния компенсаторен ресурс, скрит в човешкото тяло и душа. Успешната професионална и творческа реализация на тотално сляп човек у нас е по-скоро прецедент или медийна атракция. Социалната грижа е далеч от иманентно присъщите на общността толерантност и емпатия.
Затова ми позволете да Ви представя хората, които превърнаха обучението и рехабилитацията в своя професионална съдба; които всеки ден ни убеждават, че най-важното се вижда със сърцето, че същественото е незримо за очите – екипа на ЦСРИ.
Компютърният специалист на центъра - Негослав Събев: човекът, който кара компютрите да говорят; който с помощта на „Тандем” може да влезе във всеки компютър, независимо в коя точка на света се намира той и да го администрира. Ако мисията на нашия център е тежка корона, то Негослав е перлата в нея.
Трудотерапевтът – Павлинка Цвяткова: феята чудотворка, която може да направи от всичко супа и шапка. Поли дойде преди години при нас като доброволка и с вроденото си умение да разбира, съпреживява и помага, се превърна в един от най-търсените специалисти.
Нашият психолог – Христо Мянков: човекът, който разказва приказки на нашите души. Философ по рецептата на Сократ, господин Мянков подгрява психологическия климат чрез неизчерпаемото си и възпиперливо чувство за хумор; извежда ни от всяка кризисна ситуация с неоспоримото: „И това ще мине”.
Казват, че за каквото и да говорим, ставало въпрос за пари. В нашия случай – за сериозни пари. Когато те са в ръцете на способен и опитен финансист, всичко е наред. Счетоводителят на нашия център е  перфектната Ваня Куюмджиева.
И най-новият член на нашия екип – специалният педагог Галинка Попова. Само допреди един месец Галя беше наш потребител. С приобщаването и към екипа, ние постигнахме първия си значим успех: чрез обучение и рехабилитация интегрирахме човек с увреждане, при това с адекватна и престижна трудова заетост. Професионалният опит на Галя като архивист й помогна да вкара в ред огромното количество хартия, което изписахме през последната година.

От две години в община Габрово категорично и необратимо се осъществява цялостна позитивна промяна в социалната практика. Делегирани от държавата, социалните услуги в общността залагат на междусекторното партньорство, на ясно разписаните правила и конкретни отговорности, обезпечени от впечатляващ финансов ресурс. За Габровската организация е чест да бъде част от тази промяна. Рождениците поднесоха благодарност на хората, които написаха акта за раждане на техния център:  кмета на община Габрово Томислав Дончев; социалния и финансов екип на Общината; Регионалната и Общинска дирекции „Социално подпомагане”;  колегите  от другите НПО.
В предоставянето на специализирани услуги за сензорно затруднените граждани персоналът се стреми към високите критерии, постигнати в практиката на Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив; разчита на методическото ръководство и квалификацията на специалистите.
Габровският център е единственият в страната, където доставчик на услугата е Съюзът на слепите в България. Съзнавайки престижната отговорност и доверие, екипът на ЦСРИ оценява високо професионализма и конкретната експертна подкрепа на специалистите от Централното управление на ССБ.”
В обръщението си към домакините и гостите председателят на ССБ г-н Васил Долапчиев заяви:” За мен е чест и удоволствие в този хубав мартенски ден да бъдем заедно по един добър повод – една година от създаването на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за зрително затруднени лица в Габрово. Във вашия хубав град се реализира и разви една чудесна практика на партньорство между неправителствения сектор, в случая Съюза на слепите в България, и общинското ръководство. Тази практика е в унисон със съвременните социални модели на Европа. От мащабите на човешкия живот една година е начало – първи стъпки, първи звуци, първи думи. В нашия случай обаче не е така. За една година центърът натрупа огромен опит. Днес той изглежда изключително зрял. Без никаква куртоазия мога смело да отбележа, че разполага с един фантастичен екип, отдадени на своята работа хора, големи професионалисти, обичащи потребителите, хора, които се стремят непрекъснато да се развиват. Този екип се ръководи от един човек-вулкан - Стефка Пенчева, който обединява, а когато се налага е и остен за общинската администрация. Центърът разполага със съвременен пакет от услуги. Дълбоко съм убеден, че за съжаление центърът има и в бъдеще ще има потребители. Със своята дейност той допринася те да излязат от изолацията, да се повиши техният жизнен статус, да натрупат вяра в собствените си сили. Всеки потребител минал през центъра има по-висок интеграционен потенциал, по-голям шанс за реализация и самочувствие.
Поднасям благодарността на Съюза на слепите към общинската администрация и на всички хора, които в миналото и днес допринасят центърът да работи и да се развива и на екипа на центъра, в който дълбоко вярвам.”
Изцяло обновен със средствата от делегирания бюджет, Центърът е обзаведен с модерни офис мебели, екипиран със съвременни тифлотехнически помощни средства, предлага съвременни информационни и комуникационни технологии. Мултифункционалният екип предоставя целия спектър от специализирани услуги: обучение, рехабилитация, терапии, психологическа помощ, фонотека, атрактивни идеи за свободното време.
Перфектната организация, обилният кетъринг и доброто настроение подсилиха усещането за изискан вкус, естетика и комфорт, оставиха у всички впечатлението за стилно светско събитие.

Ръководител на ЦСРИ:
Стефка ПЕНЧЕВА


Назад

Всички статии на Брой 03, 2009

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАИЛ
Луи Брайл, продължение от миналия брой
БРАЙЛОВАТА ГРАМОТНОСТ ПО СВЕТА
Грижи за финландските брайлисти
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
Габрово, Една година ЦСРИ
КОНКУРСИ
За брайловото писмо или ода за любовта
ЛЕТНИ ПОЧИВКИ В БАЗИТЕ НА ССБ
Цени и график за ползване на базите на ССБ в град Обзор и Шипковски минерални бани през 2009 година
Правила за функционирането на РБ на ССБ в Шипковски минерални бани
ОТВОРЕНО ПИСМО
На председателя на КС
ПРОЕКТИ
За нашите приятели книгите
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Война на цивилизациите
ТРЕТИ МАРТ
Патриотизъм, родолюбие – забравени ли са тези думи?
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6