Брой 04, 2009

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


На 6-и и 7-и април в рехабилитационната база на ССБ в село Шипково се проведе редовно заседание на управителния съвет на ССБ. Този път то започна твърде необичайно, като в началото бе прочетен протоколът от предходното заседание. И първото решение, което бе взето от членовете на УС, бе в бъдеще това да стане постоянна практика в тяхната работа.
По първа точка – „Отчет за дейността на „Релакстур” ЕООД за 2008 г.” дискусията доста се разгорещи. Поведе се спор за начина, по който е поднесен отчетът. В изказванията пролича неудовлетвореност от това, че не се предлага никакъв вариант за отварянето на нашата база в Дряново. Тя продължава да се руши и всичко, което беше направено досега, направо отива по дяволите.
Тодор Радев постави въпроса да се промени решението за децата, които ползват леглото на родителя. По досега действащото решение за тях трябва да се заплащат 70 процента от цената за възрастни. Той предложи децата на съюзни членове и служители в системата на ССБ, в случай че ползват леглото на някой от родителите и не ползват храна, да не заплащат. Управителният съвет прие предложението и вече децата до 10-годишна възраст, почиващи в нашите бази и ползващи несамостоятелно от родителя легло, да не заплащат за нощувките в базите.
Стефан Данчев подхвана въпроса за финансирането на рехабилитационните бази. Той изрази становище, че получените приходи от дейността на базите трябва да остават в тях и да не се централизират. Според него „ако тези пари не остават в станциите, то и Шипково и Обзор ще бъдат сполетени от съдбата на Дряново. Факт е, че точно по този начин станцията в Обзор успя да си осигури необходимите за ремонт и подобрения на материалната база финансови средства, без които печалбата й щеше да бъде абсолютно немислима.”
Управителният съвет прие отчета, с изключение на онази негова част, която се отнася до базата в Дряново, която остана за разглеждане на следващо заседание.
По точка втора бе разгледана информация за резултатите от проверка на Контролния съвет на ССБ на Развойна база в град Русе.
Борислав Лазаров с безпокойство отбеляза, че от приведените цифри става ясно, че резултатът от дейността на Развойната база  е много плачевен за един такъв собственик като ССБ – „Мисля, че толкова упражнения са достатъчни”.
Той предложи да се направи обстоен анализ, за да се вземе конструктивно решение.
„Явно е, че независимо от обоснованите формулировки, силните аргументи, добрите идеи, отнасящи се до това, че не само ще задоволяваме нуждите от инструментална екипировка на нашите предприятия, а и ще продаваме услуги и на външни клиенти, нещата съвсем не стоят добре. Това може да звучи много красиво, но ние като собственик трябва да вземем сериозно решение и да не харчим повече милиони затова”.
Според Павлин Ангелов „при проверката се оказа, че действително не са направени всички необходими инструменти, но това може би е свързано повече с пазарната политика. Фактите от проверката са налице.” Въпреки констатираните недостатъци г-н Ангелов смята, „че ако не разчитахме на наша база, а правехме инструментите си навън, те щяха да ни излизат много по-скъпо. Да не говорим, че и комуникацията с конструкторите и инструменталчиците щеше да бъде много по-тромава.” Ангелов смята, че и на този етап базата все още ни е необходима. Друг въпрос е този за редуцирането на състава. „Може би малко сбъркахме в самото управление на базата.
Разделянето на управленческите функции вероятно не беше най-точният вариант. Това е една от причините за неефективната работа на базата. Машините са добри и с тях могат да се произвеждат качествени инструменти.” Мнението на Павлин Ангелов е, че на този етап базата трябва да се запази. Неговото предложение е да се намали съставът на базата, за да могат тези машини, които са купени на лизинг да се самоиздържат. „Ако днес се консервират, те няма да могат да произвеждат, а това ще бъде още една грешка.”
Васил Долапчиев потвърди, че инструменталната екипировка е годна. Проблемът е в това, че липсват пазари. На два пъти вече е правена редукция на състава на базата.
Хората, с които разполага базата не са полифункционални. Работата е много специфична и ако не се спечелят проекти от АХУ, базата няма как да се издържа. Проблем е, че има и няколко започнати инструмента, които са за нашите предприятия и трябва да се завършат.
Времето, което можем да си позволим да изчакваме е не повече от месец-два.
Методи Андонов изрази мнение, че без икономически анализ не може да се пристъпи към подобни действия.
Маньо Алексиев призова управителният съвет да вземе своевременно решение, защото и досега много документи сме изслушали. Има голяма вероятност инструментите да се окажат негодни за употреба и тогава няма какво да ги правим, само дето ще сме си изхарчили парите. Остава и въпросът за това на кои предприятия ще се изработват инструменти, колко инструмента ще се изработват и ако те са твърде малко дали няма да се оскъпят твърде много?
След много разпалени диалози членовете на управителния съвет решиха – в срок до един месец да се изготви технико-икономически анализ за състоянието и перспективите на Развойната база в Русе, който да се докладва на следващото заседание. На него да се докладва и по въпроса докъде е стигнало довършването на вече започната инструментална екипировка, най-вече за предприятието в Плевен. След това вече да се вземе решение за бъдещето на базата.
В същия тон продължи работата на УС и по следващата точка - разглеждане на резултатите от проверка на контролния съвет на „Успех Металкап ССБ” ЕООД гр. Плевен.
Разгледа се въпросът за необходимостта от новата машина. Управителят на предприятието обясни, че като технология новата машина е много добра, но е много по-различна от предишната.
Ангелов изрази своята увереност, че до началото на тазгодишния активен сезон машината ще заработи усилено. На фона на почти всеобщия спад на търговията и производството, предизвикани от разрастващата се криза, трябва да отбележим, че поне засега тези ефекти не са оказали сериозно влияние върху равнището на икономическата активност в хранителния бранш. Цената на капачките до този момент не е паднала - заявките, които има плевенското предприятие до този момент, са завишени с 23 процента  в сравнение с тези от миналата година. Засега не се наблюдава спад и в цените на металния амбалаж като цяло. Най-хубавото е, че за тази година имаме осигурени пазари за реализация на нашата продукция.
Най-сериозният проблем в това предприятие си остава липсата на достатъчно оборотни средства. Че машината работи е много добре, но ако липсват финансови средства от това няма да има особено голяма полза.
Управителният съвет прие материала за проверката на контролния съвет и направените в него препоръки. Бе взето решение на следващото заседание на  управителния съвет управителят на холдинга и на предприятието в Плевен да докладват за възможни варианти за осигуряване на необходимите финансови средства за работата на предприятието.
По следващата точка с поименно гласуване членовете на Управителния съвет взеха окончателно решение за прекратяване дейността на „Успех Лайт ССБ” ЕООД гр. Сливен. Наличните в предприятието преси ще бъдат преместени в „Успех Елком ССБ” ЕООД гр. Варна, а шприцовете в „Успех Техноком ССБ” ЕООД гр. Дряново. Създаде се комисия, която на място трябва да огледа машините и да оцени тяхната годност и състоянието, в което са в момента. Тя е в състав - управителя на холдинга Веселин Мирчев и инженерите П. Ангелов и С. Селев.
По точката за продажба на недвижима собственост УС реши да се стартира процедура за продажбата на апартаментите, сградата на бившия цех „Порцелан” и общежитията в Сливен, както и на съюзни жилища и терен в село Богомилово.
Продажбите ще се извършат чрез търгове, за чието организиране и провеждане управителният съвет избра специална комисия. 
В края на заседанието бе разгледан и приет организационният отчет на Съюза на слепите в България. Списание „Зари” публикува пълния текст на отчета.
С това дневният ред бе изчерпен и заседанието на управителния съвет беше закрито.

Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 04, 2009

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ
Луй Брайл
IN MEMORIAM
Той не беше шеф, но беше човек
Памет за Георги Братанов
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Организационен отчет на ССБ за 2008 година
Охрид – сбъдната мечта
За Съюза на слепите с любов и благодарност
Работа има за всички, стига човек да има мерак!
Отговор от Васил Долапчиев - председател на ССБ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Монтана
Русе
Червен бряг
Средец
Левски
ОБЯВА
Общо събрание
ПРОЛЕТ
Да се преборим с пролетната умора
През май е пикът на пролетните алергии
СПОРТ
Стартът е даден
ХУМОР
Първоаприлска шегобиеница
Зъбати хрумвания
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6