Брой 04, 2009

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Организационен отчет на ССБ за 2008 година


За отчетната 2008 г. ръководствата на териториалните и регионални организации работиха с нова форма годишен организационен отчет, приета от УС на ССБ.
Наложиха се разяснения и корекции от страна на гл. специалист ОД на доста от данните, където ръководствата срещаха трудности, като например в графата  “движение на членовете”, в “трудова дейност” и др.
Ще посоча накратко статистическата картина за състоянието на ССБ за изминалата година.
Общият брой на съюзните членове в края на 2008 г. е 17946. От тях с намалена работоспособност над 90 процента - 13260, а незрящи от 71 до 90 процента - 4680. Зрящи съюзни членове са шестима, като за годината няма новоприети такива.
През 2008 г. в ССБ са приети 912 нови членове.
Отпадналите съюзни членове през годината са 1596, като прекратили членството в ССБ са 393, а починалите – 1203. Сляпоглухи съюзни членове са 693, а с други съпътстващи заболявания – 4563. Общият брой членуващи жени са 9450, от тях зрящи са четири жени, а общо членуващи мъже са 8496 в т.ч. зрящи – 2-ма.
По показател възраст членовете се разпределят, както следва:
- до 30 години – 646.
- от 30 до 60 години – 5359, в т.ч. зрящи – 2.
- над 60 години –11941 в т.ч. зрящи четирима.
По степен на образование, данните са следните:
С начално – 3249, с основно – 8061, със средно образование – 5369, с полувисше – 474, с висше – 793.

Намаленият общ числен състав на организацията се дължи на по–малкия брой приети нови съюзни членове и повече починали в сравнение с предходната 2007 година.

Живка ПАВЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 04, 2009

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ
Луй Брайл
IN MEMORIAM
Той не беше шеф, но беше човек
Памет за Георги Братанов
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Организационен отчет на ССБ за 2008 година
Охрид – сбъдната мечта
За Съюза на слепите с любов и благодарност
Работа има за всички, стига човек да има мерак!
Отговор от Васил Долапчиев - председател на ССБ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Монтана
Русе
Червен бряг
Средец
Левски
ОБЯВА
Общо събрание
ПРОЛЕТ
Да се преборим с пролетната умора
През май е пикът на пролетните алергии
СПОРТ
Стартът е даден
ХУМОР
Първоаприлска шегобиеница
Зъбати хрумвания
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6