Брой 04, 2009

Тема: ОБЯВА

Общо събрание


Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква IV–то заседание на ХV-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ на 25 юни от 14.00 часа и 26.VI.2009 г. в Специализирана база за рехабилитация “Ясен”, гр. Банкя, ул.”Шейново” № 8.
Заседанието ще протече при следния

Д н е в е н   р е д:

1. Отчет за дейността на ССБ през периода 01.01. 2008 г. – 31.12. 2008 г. и  програма за дейността му през периода м. юни 2009 г. - м. май 2010 г.

2. Годишен  финансов отчет на ССБ за 2008 г.

3. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода м. юни 2008 г. - м. май   2009 г.

4. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати  на търговските дружества на ССБ през  периода 01.01. 2008 г. – 31.12. 2008 г.

5. Обсъждане  бюджет на ССБ за 2009 г.

6. Обсъждане промени в Правилника за бюджета на Съюза на слепите в България.

7. Обсъждане на постъпили молби и жалби  до ХV Общо събрание на ССБ.

София, м. април 2009 г.


Назад

Всички статии на Брой 04, 2009

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ
Луй Брайл
IN MEMORIAM
Той не беше шеф, но беше човек
Памет за Георги Братанов
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Организационен отчет на ССБ за 2008 година
Охрид – сбъдната мечта
За Съюза на слепите с любов и благодарност
Работа има за всички, стига човек да има мерак!
Отговор от Васил Долапчиев - председател на ССБ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Монтана
Русе
Червен бряг
Средец
Левски
ОБЯВА
Общо събрание
ПРОЛЕТ
Да се преборим с пролетната умора
През май е пикът на пролетните алергии
СПОРТ
Стартът е даден
ХУМОР
Първоаприлска шегобиеница
Зъбати хрумвания
Архив на изданието
1 2