Брой 05, 2009

Тема: НОВО ОТ БТК

БТК предлага план Инвалиди 300 от 1 април 2009 г.


Характеристики:
Цена: 7.80 лева на месец

Допълнителни услуги, които може да получите!
AIG бонус застраховка:

Линк: http://www.btc.bg/bg/residential/prices_and_services/mobilni_uslugi/dop_uslugi/aig/

Цени с ДДС за този тарифен план:

Първоначална цена на селищни и междуселищни разговори - 0.132 лв

Селищни разговори в силен трафик - 0.018 лв на минута
Селищни разговори в слаб трафик - 0.000 лв на минута
Междуселищни разговори в силен трафик - 0.084 лв на минута
Междуселищни разговори в слаб трафик - 0.000 лв на минута
Разговори към мобилни оператори в силен трафик - 0.504 лв на минута*
Разговори към мобилни оператори в слаб трафик - 0.362 лв на минута*
Международни разговори I група
0.180 лв на минута
Международни разговори II група
0.600 лв на минута
Международни разговори III група
1.200 лв на минута
Международни разговори IV група
12.000 лв на минута
* Във връзка с решение на КРС, БТК променя цените за разговори към мобилни мрежи. За разговори към M-Tel и Globul цените влизат в сила от 01.04.2009 г., за разговори към Vivatel - от 06.04.2009 г.

Специални правила и условия:

1) План за инвалиди 300 може да ползват лица с трайни увреждания с над 50% (Първа, Втора и Трета група инвалидност) след  предоставяне на съответния документ от ТЕЛК. 
2) Tаксуването е на минута, като всяка започната минута се отчита като цяла.
3) След изчерпване на включените минути, разговорите се таксуват на секунди с първоначална цена на разговор.
4) Неизползваните включени минути не се прехвърлят за следващ месец.
5) Силен трафик е понеделник до петък, от 08.00 до 20.00 ч., слаб трафик е понеделник до петък, от 20.00 до 08.00 ч., събота, неделя и всички български национални празници. 
6) Разговори към международни и мобилни дестинации се измерват в секунди, като първите 30 секунди се отчитат като цели. Първоначална цена на разговор не се прилага при разговори към международни и мобилни дестинации.
7) Цена за откриване на нов телефонен пост - 12.00 лв с ДДС.
За повече информация:  http://www.btc.bg/Назад

Всички статии на Брой 05, 2009

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ
Луи Брайл
Шест вълшебни точки
БЪЛГАРСКА ПАМЕТ
Старата часовникова кула на Бяла
ДИСКУСИЯ
Стопанска дейност - да, но не на всяка цена
ДРУГИ
Малка обява
ДРУГИТЕ ЗА НАС
Светове
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
Незрящите в Бургас се учат да получават европари
ЕСЕ
Приятелят – добрият човек
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Стара Загора
Добрич
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Грешката
Слепецът, учителят и коритото
ЛИЧНО МНЕНИЕ
Жалба
ЛЮБОПИТНО
Вики от "Мюзик айдъл" има шанс да прогледне!
Влошава се зрението на Шер
Стиви Уондър получи наградата "Гершуин" от Барак Обама
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Обръщение
НОВО ОТ БТК
БТК предлага план Инвалиди 300 от 1 април 2009 г.
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Терапия със стволови клетки помага при нарушено зрение
Търкането на очите уврежда зрението
Хипертонията атакува зрението
ПОЛЕЗНО
Аптека за хора с увреждания заработи в София
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6