Брой 07-08, 2009

Тема: ОПРОВЕРЖЕНИЕ

от Милка Кирилова Иванова – председател на ТСО ”Оборище”


във връзка с публикуваната в брой 5 на сп.”Зари” жалба от Лиляна Добрева Русева

Не зная дали би могло да опровергавам лъжи и доноси, тъй като всичко написано в жалбата не отговаря на истината. Учудващо е как един човек може да събере толкова злоба и завист в себе си.
Относно отпусканата помощ от ССБ по проект, а именно 10 % от членския състав да получи пакет с продукти, ръководството на ТСО „Оборище” се съобрази с изискванията по заповедта, а именно да получат пакети самотни, социално слаби, тежкоболни. При цялото ни желание не бяхме в състояние да удовлетворим всички нуждаещи се. На заседанието, на което се решаваше на кого да се отпусне помощта, г-жа Л. Русева отсъстваше. Сътрудничката ми я търси няколко пъти, но не я откри. Срокът за предаване на списъците беше кратък. Г-жа Русева ме обвинява, че съм виновна за разпадане на читателската група, въпреки че аз съм тази, която помолих г-н Карафезов да осигури четец и то в нашия приемен ден. Г-н Карафезов се отзова с удоволствие на молбата ми и изпрати Сашка Дюлгерова. За съжаление желаещите постепенно намаляха и групата се разпадна.
Кръвното налягане на съюзните членове се измерваше във вторник от 13,30 ч. от г-жа Ватева, не от г-жа Русева, както тя твърди.
Намаляването на членския състав не е по моя вина, а затова, че голяма част от членовете преминаха в ІІІ група. Само 2-ма души се преместиха по желание в ТСО „Възраждане” /Анка Лефтерова и Гето Велков/, други починаха. По-голямата част от нашата организация са възрастни хора.
Не е вярно и твърдението, че сме водили на отчет “мъртви души”. Своевременно сме отписвали починалите, след като сме били уведомени от близките им.
Не е вярно също, че съм присвоявала суми при организирането на екскурзии. Напротив винаги съм осигурявала по-ниски цени, което могат да докажат пътуващите. Например екскурзията до Рилски манастир, Рупите, Петрич и Солун – цената беше 120 лв., а аз уредих да платят по 87 лв. Посещенията на музеите също уредих да бъде безплатно за нашите членове. Колкото до обвинението, че аз пътувам безплатно, то е привилегия за всеки организатор на групи и е за сметка на туроператора, а не за сметка на пътуващите.
Относно обвинението, че съм се представяла като директор със секретарки на Шипковски минерални бани е абсолютна лъжа. Напротив г-жа Л. Русева с приятеля си странеше от групата ни, което могат да потвърдят М. Пеева, В. Бонева, Р. Шопова, Г. Иванов и др.
Не отговаря на истината и обвинението в злоупотреба с продукти от спонсори. Имам фактури и списъци с подписи на получилите помощи. В тях фигурира и името на г-жа Л. Русева.
На заседанията при обсъждане на парични помощи за членовете г-жа Русева винаги се е изтъквала като най-нуждаеща се и искаше всяка година да й се дават такива. В момента, в който й се отказа парична помощ, имайки предвид, че има много по-нуждаещи се от нея, тя се обърна срещу мен и започна да злослови.
Чиста измислица са и отрицателните й изказвания на годишното отчетно събрание проведено на 24.10.2008 година. Това се потвърждава от изказалите се членове след нея: Л. Илиева, Данка Даскалова, Теменужка Данкина, Надка Христова, М. Пеева и др., отразени в протокола. Тъй като не получи подкрепа на твърденията си, г-жа Л. Русева напусна събранието преди края му.
Предложението за моето награждаване е от ръководството на ТСО „Оборище” с докладна записка подписана от всички членове на УС, включително от г-жа Русева. Същата, която твърди, че е с богат организационен опит като член на ръководството, а с нищо не е допринесла за организацията.
Колкото за преизбирането ми за председател, това е дело на присъстващите на общото събрание, които са оценили моите организационни качества и образователна подготовка.
Смятам, че е под достойнството ми да се занимавам с подобни клевети и да слизам на нивото на г-жа Русева.

С УВАЖЕНИЕ:
Милка ИВАНОВА
София, 17.06.2009  г.


Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2009

БЛАГОДАРНОСТ
В името на истината
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XV ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Бургас
Асеновград
Добрич
Монтана
Кюстендил
НАСГБ София
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Спомените на твореца
Бележка за Автора
Интервю без микрофон
ОПРОВЕРЖЕНИЕ
от Милка Кирилова Иванова – председател на ТСО ”Оборище”
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
Носителят на литературната награда "Георги Братанов" за 2009 година в раздел "Проза" Илия Богданов.
ПРОЕКТИ
Постигнати резултати по проект
Завърши успешно работата по проект „Социални асистенти в помощ на младежи със зрителни увреждания”
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Сърце назаем
СПОДЕЛЕНО ОТ ЧИТАТЕЛИ
НЦРСГ "Хелън Келър" е на световно ниво
Архив на изданието
1 2 3 4 5