Брой 07-08, 2009

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

НАСГБ София


Време за равносметка

Когато завърши един определен период, винаги идва време за равносметка. За регионалната организация на НАСГБ София това се случи на 20.06.2009 при провеждането на редовното отчетно-изборно събрание.
От 45 членуващи в организацията ни на събранието присъстваха 23. Гости на събранието бяха председателят на НАСГБ Димитър Парапанов, координаторът на НАСГБ Светлозар Парапанов, председателят на КС на НАСГБ Марина Спасова и председателят на РСО София към ССБ Асен Алтънов. В деловия президиум зае полагащото му се място и почетният председател на РО София Стефан Гергов.
Събранието премина в делови и конструктивен дух. За пореден път столичната организация показа, че на нея са чужди помпозността и показността и че тя по много въпроси отстоява своята позиция, която невинаги съвпада със становището на централното ръководство. В това отношение е показателен примерът с изключването на Искра Влахова, поради некомпетентните решения на УС на НАСГБ и на ОС на НАСГБ. След приключване на съдебните дела, които тя бе завела, се наложи отново да бъде променян Уставът, а също и да бъде възстановена като член на НАСГБ.
Освен с тази промяна, отчетният период се характеризира и с още няколко промени. Поради здравословни причини доскорошният председател на РО София Стефан Гергов се оттегли преди изтичане на мандата и на неговото място бе избран Георги Чернев. А след изключването на Искра Влахова УС на РО бе попълнен с Ивалина Донова. Наложи се и смяна на сътрудника на организацията.
Все още организацията няма свой клуб за офис за провеждане на събрания и на социални контакти. Затова бе изразена благодарност на председателя на Националното читалище на слепите „Луи Брайл” Спас Карафезов, който ни предостави салон за събранието и на Асен Алтънов за съдействието му при много наши начинания, както и за предоставената ни възможност да ползваме Клуба на слепите на ул. „Цар Симеон” №110. Макар че в момента сградата там е в ремонт, имаме обещание, че след завършването му ще има едно кътче и за нашата организация. 
Притеснителен е и фактът, че средната възраст на нашите членове е 67 години. Затова трябва да положим усилия за привличането на още млади хора.
Нашата организация има значителни успехи при представянето на самодейци и спортисти на фестивали и състезания в национален и регионален мащаб. Например миналата година на Първия европейски фестивал на художествената самодейност във Варна Ивалина Донова и Симеон Зарев спечелиха златни медали. Със златен и бронзов медал се окичи и Диляна Йосифова в надпреварата при общофизическите дисциплини. А отборът ни по шах, съставен от Иван Митин и Андрей Аврамов, завоюва сребърни медали. Засега изявите на наши членове са предимно индивидуални. Това важи и за членуващите в литературния клуб „Вдъхновение” към НАСГБ Милка Василева и Георги Чернев, които се представиха със свои творби в сборника „Искри в тишината”, издаден от същия този клуб. През юни 2008 г. на Втория национален фестивал на художествената самодейност на хора с увреждания, проведен в град Перник, със сребърен медал бе отличен Георги Чернев за лично творчество.
На събранието бе изтъкната потребността на нашите хора от по-често  организиране на сбирки, излети и други подобни, за да може да общуват помежду си. В изказванията си интересни и разумни предложения направиха Цветана Кошутанска, Николай Боев, Милачко Милачков и други. Така се откри възможността пред новото ръководство да подобри дейността за стабилизиране и по-нататъшно развитие на организацията.
Събранието избра единодушно за председател и за пълномощник на РО Георги Чернев и за членове на УС Стефка Колева, Ивалина Донова, Жозефина Ценова и Недялка Русева.
Има всички предпоставки бъдещата дейност на столичната РО да се развива при по-добри условия в името на осмислянето на живота на нашите толкова изстрадали членове.
  
Георги ЧЕРНЕВ


Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2009

БЛАГОДАРНОСТ
В името на истината
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XV ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Бургас
Асеновград
Добрич
Монтана
Кюстендил
НАСГБ София
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Спомените на твореца
Бележка за Автора
Интервю без микрофон
ОПРОВЕРЖЕНИЕ
от Милка Кирилова Иванова – председател на ТСО ”Оборище”
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
Носителят на литературната награда "Георги Братанов" за 2009 година в раздел "Проза" Илия Богданов.
ПРОЕКТИ
Постигнати резултати по проект
Завърши успешно работата по проект „Социални асистенти в помощ на младежи със зрителни увреждания”
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Сърце назаем
СПОДЕЛЕНО ОТ ЧИТАТЕЛИ
НЦРСГ "Хелън Келър" е на световно ниво
Архив на изданието
1 2