Брой 10, 2009

Тема: ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ

15 октомври - международен ден на белия бастун


Нови опасности за мобилността на незрящите и слабовиждащите хора

На този международен ден на белия бастун Европейският съюз на слепите подчертава важността за незрящите и слабовиждащи хора от независимост и потвърждава правото им да пътуват до техните работни места, училища, магазини и други обществени места, така безопасно и удобно, както и техните зрящи връстници. 
Незрящите и слабовиждащите хора използват много различни технически средства, осигуряващи мобилността им, включително белия бастун, кучета-водачи и електронни системи за намиране на пътя, докато хората със слабо зрение разчитат предимно на зрението си и на ясните визуални указателни обозначения. 
Далеч не е ограничен безпорядъкът и нееднаквостта на тротоарите и дискриминационните нагласи. Пречките за мобилността също така включват неадекватното градоустройствено планиране, което сблъсква пешеходците с увредено зрение с две нови опасности. 
Сигурното пешеходно пространство вече го няма във все повече европейски градове, където се прилагат общи пространствени градски схеми.  Пешеходните пътеки и пътеките за пресичане на кръстовищата са напълно премахнати, за да се създаде обща споделена повърхност, където безопасността е въпрос на визуален контакт между пешеходци и шофьори. Тези схеми са опасни за всички пешеходци и изключват незрящите и слабовиждащи хора от общественото пространство.
"Тихите" двигатели на въведените хибридни и електрически автомобили и автобуси представляват друга заплаха за безопасността на всички онези, които разчитат основно на слуха си, за да преценят дали е безопасно да пресекат улицата. Принципно ЕСС подкрепя "по-зелени" двигатели, но предизвикателството тук е, че трябва да бъде идентифицирана технологията, която да комбинира в себе си две неща - да е щадяща околната среда и да е безопасна за пешеходците, като по този начин да е от полза за всички.
Общите пространствени схеми и "тихите" превозни средства засягат широк диапазон от пешеходци: незрящи и слабовиждащи хора (включително и тези със слухови и други увреждания), малки деца, възрастните хора, спортуващите, велосипедистите и всички невнимателни пешеходци.  Поради това ЕСС призовава за връщане на общественото пространство на всички чрез пълното прилагане на принципите на модела "дизайн за всички". 
Правото на равен достъп до обществени места, включително обществения транспорт и застроената среда, е много зависимо от адекватния дизайн. Затова е жизнено важно да се вземат под внимание нуждите на потребителите на ниво проектиране, когато се строи, когато се модернизира и поддържа общественото оборудване и услугите, така че незрящите и слабовиждащите хора да могат да ходят безопасно и независимо. 
Ние приканваме хората, взимащи решения, дизайнерите и  производителите да се консултират с нас. Ние имаме решения, които да споделим с вас. Хората с увредено зрение в Европа и техните организации постоянно работят за насърчаването на по-безопасна среда за всички, като провеждат насочени към потребителите изследвания, произвеждащи надеждни насоки. Неотдавнашна инициатива бе публикуването от страна на френския Национален комитет за социално подпомагане на незрящи и слабовиждащи (CNPSAA) на един обширен набор от насоки за гарантиране на достъпност до публичното пространство и до застроената среда. Тези насоки са на разположение онлайн на адрес: www.cnpsaa.fr/accessibilite/18recueil/ (в момента само на френски).  
Повече информация можете да получите от Джил Алън-Кинг – председател на Комисията по подвижност и достъп до транспорта към ЕСС: ebu@euroblind.org.
Европейският съюз на слепите е неправителствена европейска организация, представляваща, защитаваща и популяризираща интересите на слепите и хората с частично увредено зрение в Европа.

Превод от английски: Кеворк КАБЗАМАЛЯН


Назад

Всички статии на Брой 10, 2009

ВАЖНО
Най-после облекчение и за нас
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ
15 октомври - международен ден на белия бастун
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Шумен
Кюстендил
Добрич
Горна Оряховица
ОБЯВА
Апарати за измерване на кръвно налягане
ПРАЗНИЧНО
26 октомври – Димитровден
ПРЕМИЕРА
Представяме ви новата книга на Генко Изворски – "Закъсняла пролет"
ПРОЕКТИ
"Спортът - средство за пълноценно социално включване"
Първата проява по проекта "Спортът - средство за пълноценно социално включване" бе проведеният турнир по шахмат
Канадска борба
СПОМЕНИ
Жажда за живот
СПОРТ
Отворен турнир по голбал за купата на България
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6