Брой 10, 2009

Тема: ПРОЕКТИ

"Спортът - средство за пълноценно социално включване"


Федерация "Спорт за хората със зрителни увреждания" разработи проект "Спортът - средство за пълноценно социално включване. Провеждане на масови състезания по шахмат и канадска борба за хора със зрителни увреждания.", с който кандидатства и получи финансиране от Агенцията за хората с увреждания по обявата за финансиране на целеви проекти на НПО за 2009 г.
Това е вторият разработен и спечелил финансиране проект на Федерацията от нейното създаване през 2007 г.

СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА

Обща стойност на проекта: 18 588 лв.
Отпуснати средства от АХУ: 17 658 лв.
Средства за сметка на ФСХЗУ: 930 лв.
Период за изпълнение: 6 месеца
Водеща организация: Федерация "Спорт за хората със зрителни увреждания"

Основна цел:
Да допринесе за конституирането на значима социална себеоценка на хората със зрителни увреждания чрез включването им в организирани масови състезания по подходящи за целевата група спортове.

Специфични подцели на проекта:

Целеви групи:
Целевата група на настоящото проектно предложение включва зрително затруднени лица със загубена работоспособност над 50% вследствие на загуба на зрение, които практикуват различни спортове на любителско и/или професионално ниво към спортните клубове, включени във Федерацията.

Изборът на целевата група е направен на базата на квотен принцип при подбора, който се осъществява от ръководството на спортните клубове. Чрез този механизъм се постига участието на хора със зрителни увреждания от всички точки на страната, тъй като спортните клубове от Федерацията са ситуирани в едни от най големите градове от различните региони на страната. При набирането на бенефициенти сме включили и спортисти от нерегистрирани спортни клубове, които спортуват организирано към структурите на Съюза на слепите в България.

Общият брой на преките бенефициенти е 71, като  за турнира по шахмат са набрани 56 участници, а за канадската борба – 15 участници.

Основни дейности:
Дейност І. Избор на дати за провеждане на спортните състезания, съгласуван с председателите на спортните клубове от Федерацията.
Дейност ІІ. Извършване на резервации за фиксираните дати в избраните места за настаняване и провеждане на състезанията.
Дейност ІІІ. Поръчка на наградни материали за класираните на І, ІІ и ІІІ място участници в състезанията по шахмат и канадска борба.
Дейност ІV. Провеждане на състезание по шахмат.
Дейност V. Провеждане на състезание по канадска борба.
Дейност VІ. Дейности за популяризация на проектните цели.
Дейност VІІ. Управление на проекта – администриране, водене на техническа и счетоводна документация.
Дейност VІІІ. Отчитане на проекта.

Основни очаквани резултати:

Статус на изпълнение:
Проектните дейности, свързани с подготовката на състезанията вече текат, а самите състезания ще бъдат проведени през м. септември и октомври.

Място на изпълнение:
Състезанията ще се проведат в комплекс Старозагорски минерални бани, хотел "Латинка".

Павлина СТЕФАНОВА


Назад

Всички статии на Брой 10, 2009

ВАЖНО
Най-после облекчение и за нас
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ
15 октомври - международен ден на белия бастун
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Шумен
Кюстендил
Добрич
Горна Оряховица
ОБЯВА
Апарати за измерване на кръвно налягане
ПРАЗНИЧНО
26 октомври – Димитровден
ПРЕМИЕРА
Представяме ви новата книга на Генко Изворски – "Закъсняла пролет"
ПРОЕКТИ
"Спортът - средство за пълноценно социално включване"
Първата проява по проекта "Спортът - средство за пълноценно социално включване" бе проведеният турнир по шахмат
Канадска борба
СПОМЕНИ
Жажда за живот
СПОРТ
Отворен турнир по голбал за купата на България
Архив на изданието
1 2 3 4 5