Брой 11, 2009

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Силистра


Посещение в биосферен резерват "Сребърна"

По случай 15 октомври – Международния ден на белия бастун, РСО Силистра организира за своите членове екскурзия до биосферен резерват "Сребърна".          
Благодарим на управителя на резервата г-н Росен Илиев, който ни подсигури по молба на председателя на РСО безплатно посещение и беседа.
Езерото Сребърна е разположено край река Дуна на около 18 км западно от град Силистра, Североизточна България. Неговата уникалност произтича от факта, че е главна "спирка" по така наречената Via Pontiсa - най-важното миграционно трасе на прелетните птици между Северна Европа и Централна Африка. Езерото и околностите му са обявени за резерват през 1948 г., като охраняваната площ възлиза на 600 хектара и съществува допълнителна буферна зона от 543 хектара. Проведени са работи за възстановяване на нарушената естествена връзка на езерото с Дунав, което гарантира поддържането на водния му режим. Резерватът е една от най-интересните влажни зони в Европа с изключително разнообразие на растителни и животински видове.  
След посещението, групата се потегли по екопътека в резервата. Обядът ни беше подсигурен от кмета на село Сребърна. На раздяла всички си пожелаха и в бъдеще да има такива излети. 


Назад

Всички статии на Брой 11, 2009

АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонаментна кампания за изданията на ССБ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Меморандум
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бургас
Шумен
Добрич
Асеновград
София
Силистра
Русе
Плевен
Долни Дъбник
Търговище
Тополовград
ПОЕЗИЯ
Наградени автори
ПРЕМИЕРА
Закъсняла пролет
СПОМЕНИ
Жажда за живот
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8