Брой 11, 2009

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Русе


От дълбока древност слепотата е била един от най-страшните бичове за човечеството. Оттогава започва да се търси начин за облекчаване на живота на слепите.  В Библията е записано: "не поставяй нещо, което да пречи по пътя на слепия".
Нещата стигнаха дотам, че слепият да носи бял бастун, с който околните да узнават за неговата слепота.
Преди 29 години се реши датата 15 октомври да бъде обявена за Ден на белия бастун. Това не е празник, а ден, с който се цели да се покажат на обществеността проблемите на слепите хора.
Традиция стана да се отбелязва този ден от русенските хора с увредено зрение.
С кратко слово към присъстващите се обърна председателката на ТСО Русе г-жа Росица Маринова.
Кметът на нашия град инж. Божидар Йотов и шефът на Дирекция "Здравеопазване и социална политика" г-жа Даниела Великова засвидетелстваха уважението си и присъстваха на тържественото събитие.
Преди една година на същия ден и по същия повод на г-н кмета беше връчена папка с нашите искания към общината. Освен традиционните поздравления, кметът направи кратък отчет за свършеното през годината. Установи се, че остават съвсем малко неизпълнени наши искания.
Новоизбраният председател на общинския съвет доцент Васил Пенчев намери време да поздрави всички ни по телефона, като обеща своето съдействие за решаване на нашите проблеми.
Кратко експозе за живота на Луи Брайл изнесе г-н Ганчо Пенев.
Накрая с поздравление към всички нас се обърна председателката на РСО г-жа Валентина Мардеросова, която направи важни съобщения, отнасящи се за всички членове от организацията.

Тодор ЛАЗАРОВ


Назад

Всички статии на Брой 11, 2009

АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонаментна кампания за изданията на ССБ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Меморандум
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бургас
Шумен
Добрич
Асеновград
София
Силистра
Русе
Плевен
Долни Дъбник
Търговище
Тополовград
ПОЕЗИЯ
Наградени автори
ПРЕМИЕРА
Закъсняла пролет
СПОМЕНИ
Жажда за живот
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8