Брой 11, 2009

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Плевен


Общо отчетно-изборно събрание на Кооперация "Успех 92" Плевен се проведе на 17.10.2009 г.
Учредена преди много години от покойния вече Стефан Антонов, тя е една от малкото частни кооперации с подобен вид дейност.
Вече 9 години председател е уважаваният от нас г-н Павлин Ангелов, който също така управлява и предприятието "Успех" Плевен, председател е и на РСО. Той е човек със силна воля, талант и умение.
Кооперацията реализира добра печалба и раздаде дивиденти на всички свои членове. Гласувани бяха промени в Устава на кооперацията. За председател с пълно болшинство бе преизбран г-н Павлин Ангелов.

Веселина ВЪЛЧИНКОВА

 

Назад

Всички статии на Брой 11, 2009

АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонаментна кампания за изданията на ССБ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Меморандум
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бургас
Шумен
Добрич
Асеновград
София
Силистра
Русе
Плевен
Долни Дъбник
Търговище
Тополовград
ПОЕЗИЯ
Наградени автори
ПРЕМИЕРА
Закъсняла пролет
СПОМЕНИ
Жажда за живот
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8