Брой 11, 2009

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Тополовград


От 24 септември до 15 октомври по инициатива на УС на ТСО Тополовград бе организирана програма от различни мероприятия по повод Международния ден на белия бастун. На 24 септември под ръководството на зрителния рехабилитатор Таня Янкова в ЦСРИ се проведе състезание по четене и писане на Брайл. С минимален брой грешки бе излъчен победител – Красимир Вълков.
От местния вестник "Сакар" разбрахме, че в града се разработва проект на тема "Възможност за промяна, чрез предоставяне на услугите – домашен помощник и социален асистент". Проявихме интерес и поканихме на 29 септември съставителите на проекта да направят презентация на целите и условията, които ни касаят като евентуални негови ползватели. Това е една възможност за подобрение на условията, качеството на живот и интеграцията на хората със специфични потребности.
На 2 октомври се проведоха приятелски срещи по шах за незрящи.
Чрез открито писмо, поместено на страниците на местния вестник "Сакар", разказахме на читателите за дейността на ТСО и благодарихме на всички, които допринесоха за осъществяването на хубавите инициативи.
На 7 октомври посетихме обновените културни обекти по проект "Красива България" и ФАР – етнографския музей, Терзиевата къща и Природозащитния център. Благодарение на подредените табла, снимки, носии и беседата на географа-уредник на музея Веселин Кълвачев се върнахме назад в годините, припомняйки си историческото минало на Тополовград. Научихме за римските и тракийски гробници, запазени и до днес в околностите на града.
Групата ни от 15 човека беше посрещната и от уредничката на Терзиевата къща. Преди повече от 100 години в този хан са нощували търговци, които са пренасяли своята стока с керван от камили за Гърция, разказва Господинка Дялкова. По проект "Красива България" община Тополовград е превърнала тази стара къща в добре уреден бизнес център. От техническия сътрудник разбрахме, че тук се урежда трансграничното сътрудничество между Тополовград и побратимения му град Егерос. Благодарни сме на зам. кмета г-н Джонджоров, който за пореден път прояви разбиране и ни съдейства да посетим безплатно третия обект, залегнал като инициатива в нашето мероприятие.  
Посрещна ни бившият учител по биология, уредникът на новооткрития център – Стамка Карабекирова. От нейните думи разбрахме повече за проекта "Странджа-Сакар – Царството на орлите" за насърчаване на устойчивото развитие в Странджа планина. Увлекателните й думи за живота, размножаването и опазването на птиците и най-вече на кръстатия орел бяха подкрепени от интерактивните табла, които привлякоха нашия интерес. Тя ни демонстрира интерактивни игри със светлини и звукови елементи. На телефонна слушалка чувахме мелодичните звуци на 53 различни вида птици.
Останахме приятно изненадани от почерпката, която беше подготвила за нас гостоприемната уредничка на природозащитния център.
15 октомври е датата, към която ще се връщаме отново и отново. Това е ден на болка и благодарност към хората с големи сърца, които са винаги около нас и ни помагат във всяко наше начинание.

Пенка ДОБРЕВА

 

Назад

Всички статии на Брой 11, 2009

АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонаментна кампания за изданията на ССБ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Меморандум
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бургас
Шумен
Добрич
Асеновград
София
Силистра
Русе
Плевен
Долни Дъбник
Търговище
Тополовград
ПОЕЗИЯ
Наградени автори
ПРЕМИЕРА
Закъсняла пролет
СПОМЕНИ
Жажда за живот
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8