Брой 12, 2009

Тема: ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Европейски пакт за хората с увреждания - бъдещето не може да чака!


Стокхолм 19-и октомври, 2009. Европейският форум на хората с увреждания, гласът на 65 милиона европейски граждани с увреждания, проведе среща в шведската столица, за да се приеме предложението за Европейски пакт за хората с увреждания.
 "Този политически инструмент ще осигурява реално включване на хората с увреждания в Европейския съюз чрез насърчаване на правата на хората с увреждания и чрез разработване на силна програма, ангажираща както институциите на ЕС, така и държавите - членки" обяви Янис Вардакастанис, председател на организацията.
Швеция е европейски лидер в областта на насърчаването на правата на човека - правителството ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD) през декември 2008 г. и шведското председателство на Европейския съюз е на път да постигне съгласие за приемане на Конвенцията от Европейската общност до края на годината. Това се случва за първи път в историята - Европейската общност да се присъедини към международен договор за правата на човека. Тази ратификация е мощен сигнал, изпратен към държавите-членки, както за изпълнение на UNCRPD на национално ниво, така и за разпознаване на инвалидността като ключов проблем.
Този политически контекст предполага реална нужда от координирани действия. Това е от решаващо значение за Европейската комисия да синхронизира своята стратегия за хората с увреждания с държавите – членки. Европейският пакт за хората с увреждания е основен инструмент в тази насока. Ингрид Бурман, говорител на шведската федерация на хората с увреждания, заяви: "Европейският пакт за хората с увреждания ще бъде движеща сила, която ще позволи на ЕС и неговите държави-членки да отплават към Европа без бариери за лицата с увреждания". Чрез този договор Лисабонската стратегия ще даде нов тласък за социалното включване на хората с увреждания, признавайки инвалидността като един ключов фактор. Пактът ще обхваща заетостта, социалната закрила, образованието, растежа и конкурентоспособността, политиките за електронно включване и научни изследвания.
Янис Вардакастанис, председател на Европейския форум на хората с увреждания, припомни положителния ефект на Европейския пакт за равенство между половете, приет през 2006 г., и подчерта, че: "Пактът за хората с увреждания има за цел да даде ясна дългосрочна насока на политиката, свързана с инвалидността на европейско ниво, чрез определяне на стратегически мерки, включително законодателни, и цели на ЕС и на национални равнища до 2020 г.".
След признаването от страна на международната общност на техните човешки права, хората с увреждания ще очакват системни подобрения на условията им на живот и зачитането на техните равни права за участие в политиката на всички нива.  
Европейският форум на хората с увреждания с нетърпение очаква да участва в процеса на развитие на Пакта за хората с увреждания. Изпълнението на UNCRPD е предизвикателство за всички заинтересовани страни и всички ще имат полза от приемането му – държавите - членки, Европейската комисия и 65 милиона души с увреждания в Европа.

Кеворк КАБЗАМАЛЯН


Назад

Всички статии на Брой 12, 2009

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА
Рецепти за празничната трапеза
Сурвакането
Коледна приказка
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Европейски пакт за хората с увреждания - бъдещето не може да чака!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Тополовград
Дупница
Кюстендил
Русе
Пловдив
Добрич
Габрово
София
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
100 години от рождението на Никола Вапцаров
Поетът символист Христо Ясенов
СПОМЕНИ
Жажда за живот
ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Хор "Академик Петко Стайнов" продължава активната си творческа дейност
ЮБИЛЕЙ
Иван Крумов на 75 години
Архив на изданието
1 2 3 4 5