Брой 12, 2009

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Русе


От дълбока древност хората са установили, че не трябва да се разчита само на случайността. Това пък налага да се прави отчет на свършеното. Макар да живеем във времето на високите технологии, нуждата от годишен отчет на фирми и организации става все по-належаща.
Затова на 29.10.2009 година ТСО Русе с председател Росица Маринова проведе своето годишно отчетно събрание. То се състоя в аулата на Русенския университет, предоставена ни от академичното ръководство, за което сме им много благодарни.
След задължителните мероприятия по установяване на кворума и други процедури, присъстващите изслушаха отчетния доклад и финансовите проверки. Гост на събранието бе Кремена Богданова – представител на дирекция "Социално подпомагане", към която бяха отправени много въпроси. Най-често срещаните питания бяха кога и какви документи трябва да се подготвят за новата социална оценка и интеграционни добавки. След разискванията събранието задължи ръководството да улесни съюзните членове при подготовката и предоставянето на документите. Изказаха се мнения за отношението на социалните работници по места към хората лишени от зрение.
Събранието прие отчета на ръководството и направените препоръки.
Накрая бяха направени важни съобщения, отнасящи се до всички членове.

Тодор ЛАЗАРОВ


Назад

Всички статии на Брой 12, 2009

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА
Рецепти за празничната трапеза
Сурвакането
Коледна приказка
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Европейски пакт за хората с увреждания - бъдещето не може да чака!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Тополовград
Дупница
Кюстендил
Русе
Пловдив
Добрич
Габрово
София
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
100 години от рождението на Никола Вапцаров
Поетът символист Христо Ясенов
СПОМЕНИ
Жажда за живот
ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Хор "Академик Петко Стайнов" продължава активната си творческа дейност
ЮБИЛЕЙ
Иван Крумов на 75 години
Архив на изданието
1 2 3 4 5