Брой 01, 2010

Тема: 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ

Брайловата грамотност - винаги "За"!!!


На 8 декември миналата година, по съвпадение точно в деня на студентския празник, в Старозагорски минерални бани се проведе Националният конкурс по брайлова грамотност, организиран от Съюза на слепите в България.
Конкурсът бе посветен на 200-годишнината от рождението на уникалния французин, създал азбуката за слепи, Луи Брайл.
Националният конкурс бе предшестван от регионални конкурси, където всяка РСО излъчи победители, които да я представят на национално ниво. Участваха представители на всички РСО, с изключение на организациите ни в Русе и Кърджали.

По този начин, явилите се участници бяха 16 и премериха сили в две категории –хора, получили първоначалното си ограмотяване в училищата за слепи и самоограмотили се, т.е. добили грамотността си в различни курсове или самостоятелно.
Според установения регламент участниците премериха сили в уменията си да четат бързо и вярно на брайл, както и в правилно писане, без да се отчита скоростта, като за верен се приема оригиналният текст – откъс от литературно произведение.
Нивото на грамотност на незрящите участници бе оценявано от жури в състав: председател – Петър Стайков и членове: Йордан Младенов – представител на Националното читалище на слепите "Луи Брайл", Стефка Стойчева – преподавател по компютърна и брайлова грамотност в НЦРС Пловдив и Марина Петкова – редактор в списание "Зари".
Новото в тазгодишния конкурс бе предоставената възможност да се пише, освен на плоча, и на пихтова машина, според индивидуалните предпочитания и умения на участниците.

Конкурсът протече при отлична организация, както от страна на организаторите и домакините, така и от страна на самите участници, което показа, че грамотността, в случая брайловата грамотност, все пак издига хората на доста по-високо културно ниво.
Огромното желание и идеята на организаторите е този конкурс да стане традиционно ежегоден, като едно от основанията за това е, че тази година на него се явиха нови хора, а това показва, че инициативата има смисъл и е полезна.
В края на конкурса бе оформено следното класиране, при показани твърде добри резултати от страна на участниците от двете категории.
Класирането беше оформено на база общите резултати от участие в двата кръга - четене и писане, като съответно участниците от двете категории бяха класирани поотделно.

И така, от категорията на самообучилите се участници на първо място се класира Ренета Драганова от Сливен. Второто място спечели Снежана Кирчева от Пловдив, а третото място зае Живка Павлова от София.
В категорията на хората, получили брайловото си ограмотяване в училищата за незрящи бе естествено резултатите да са много по-добри, отколкото в предната, тъй като тези участници са се ограмотявали на една ранна детска възраст, което им дава естествена преднина.
Ето какво бе класирането при тях:
Първото място зае Александър Порфиров от Смолян, който фактически стана победител на национално ниво в своята категория.
На второ място се класира добре познатата в нашите среди Недялка Митева от Варна.
Третата награда спечели Марийка Димова от Дряново.
Добре е, че подобни конкурси могат да бъдат не само стимул за невиждащите хора да поддържат нивото на грамотността си и да се стремят към ограмотяване, те са и своеобразен индикатор за това грамотни ли са незрящите българи като цяло и са  показател за културното им ниво.
Независимо от масовото навлизане на съвременните информационни технологии в нашия живот, все пак първоначалното си ограмотяване, първите си уроци за това как да се изразяваме правилно в писмена форма, ние получаваме само и единствено чрез брайловата азбука. За момента тя си остава единствен аналог на визуалното възприятие на плоскопечатния шрифт и затова нека не я пренебрегваме, нека се стремим към това да сме грамотни, защото, за да сме равнопоставени, ние въпреки всичко трябва да сме по-добри от другите.

Марина ПЕТКОВА


Назад

Всички статии на Брой 01, 2010

* ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ССБ *
Длъжни сме и се стремим да оправдаем доверието ви
* ПРАЗНИЧНО *
Международен ден на жената – 8 март 2010 г.
200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ
Брайловата грамотност - винаги "За"!!!
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
2009 – година на успехи
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Добрич
София
Долни Дъбник
Лъки
НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЕСС спечели наградата "Златни звезди"
ПРЕМИЕРА
Бряг на любовта
СПОМЕНИ
Жажда за живот
ЮБИЛЕЙ
Милка Пеева на 85 години
Архив на изданието
1 2 3 4 5