Брой 02, 2010

Тема: ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ НА ИНВАЛИДИТЕ "НИЩО ЗА НАС БЕЗ НАС"

Европейският парламент продължава да защитава правата на хората с увреждания


29-и януари 2010 година. Обновената смесена група на Европейския парламент за хората с увреждания и Европейският форум на инвалидите отпразнуваха Новата година в Брюксел, като интереса към събитието беше много голям. Новият председател на смесената група за първи път е човек с увреждане, който съвместно с председателя на движението на хората с увреждания представиха пред стотина активисти и 20 евродепутати от различни политически групи и националности Пакт за хората с увреждания.

"Един исторически ден за хората с увреждания"
Смесената група на хората с увреждания е неформална група от членове на Европейския парламент (депутати) от всички националности и повечето политически групи, които се интересуват от политика за насърчаване на хората с увреждания в работата им в европейски и национален контекст. Смесената група е една от най-старите междинни групи - тя е създадена през 1980 година. Понастоящем се състои от около 100 депутати. През декември 2009 г. смесената група на Европейския парламент избра г-н Адам Koсa (Унгария, ЕНП) за свой председател. На коктейла Пал Шмит, заместник-председател на Европейския парламент, приветства своя унгарски колега и изрази подкрепата си за движението на хората с увреждания. Янис Вардакастанис, председател на ЕФИ, заяви: "Днес е исторически ден за 65 милиона души с увреждания. Днес за първи път в историята на смесената група мотото "Нищо за нас без нас", призоваващо за пълноценно участие на хората с увреждания във всички политики, се превръща в реалност."
Адам Koсa призна: "Имам една мечта, в крайна сметка, че хората с увреждания  ще могат да взимат решения сами за себе си. Цялостното ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и приемането на Пакта за хората с увреждания от страните членки на ЕС са необходимите стъпки за постигането на тази мечта, която споделям с 65 милиона души с увреждания в Европа".  
Активното участие на хората с увреждания в текущото разработване на политика за хората с увреждания през следващото десетилетие е от съществено значение. Ако принципът на пълно участие бъде приложен на практика, Пактът за хората с увреждания, предложен от ЕФИ ще допринесе за развитието на истински приемащи общества, в които се изслушват всички гласове и хората с увреждания могат да допринасят за изграждането на един по-добър свят за всички.

Превод от английски:
Кеворк КАБЗАМАЛЯН
За повече информация: www.disabilitypact.eu
Назад

Всички статии на Брой 02, 2010

14 ФЕВРУАРИ
Ден на виното и любовта
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДЕТСКА СТРАНИЧКА
Гатанки
ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ НА ИНВАЛИДИТЕ "НИЩО ЗА НАС БЕЗ НАС"
Европейският парламент продължава да защитава правата на хората с увреждания
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Велики Преслав
Русе
ЛЮБОПИТНО
Слепият музикант
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ.
Права и задължения на здравноосигурените пациенти през 2010 г.
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Какво представлява конюнктивитът?
ПРОЕКТИ
Нов спечелен проект заработи в услуга на слепите хора
ТРЕТИ МАРТ
Михаил Скобелев
ЧЕСТИТА БАБА МАРТА, СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ!
Голям Сечко, Малък Сечко и баба Марта
Архив на изданието
1 2