Брой 04, 2007

Тема: ПРАЗНИЧНО

Св. Св. Кирил и Методий

Св. св. Кирил и Методий са създатели и разпространители на Славянската азбука. Канонизирани са за светци за превода и популяризирането на Библията на старославянски език. Братята са родени в Солун, Византия, през 9 век в деветчленното семейство на високопоставения военен управител Лъв и жена му Мария. Бащата умира рано и децата минават под попечителството на своя чичо Теоктисто, който е влиятелна личност във Византийската империя. През 843 г. Кирил пристига по негова покана в Константинопол и започва да учи в престижната Магнаурска школа. За Методий чичото урежда службата на управител на населена предимно със славяни административна област. Заради високото си теологично образование и доброто познаване на арабски и иврит Константин Кирил Философ е изпратен на държавна мисия при абасидския халиф Ал Мутауакил с цел да се дискутират принципите на Светата Троица и да се затегнат връзките между Абасидския халифат и Империята. През 860 г. братята са натоварени с нова мисия от византийския император Михаил III и патриарха на Константинопол - Фотий, който е един от професорите на Кирил в Магнаурската школа и негова пътеводна светлина в по-ранните години. Кирил и Методий заминават при хазарите, за да предотвратят разпространението на юдаизма в Хазария. Тази мисия се оказва неуспешна и по-късно лидерите на хазарите налагат на народа си юдаизма като национална религия. След завръщането им в Константинопол, Кирил става преподавател по философия в Магнаурската школа, а Методий е назначен за игумен на манастира Полихрон.
През 862 г. братята са поканени да популяризират християнството на славянски език – мисия, която изпълняват с голяма страст до края дните си.Назад

Всички статии на Брой 04, 2007

ГЕРГЬОВДЕН
Гергьовден - цветен и радостен
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Кой е Здравко Димитров?
ДАРЕНИЯ
София
Червен бряг
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Вести от Добрич
На гости в Петрич
Нашето топло огнище
ОБЩЕСТВО
Слепите имат право да знаят правата си
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Пазете децата - те са бъдещето ни
ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
Писмо от Русе
ПРАЗНИЧНО
24 Май, ден на славянската писменост и култура
Химн на Кирил и Методий
Св. Св. Кирил и Методий
Азбучна молитва
За буквите
ПРЕМИЕРА
Представяме Ви "Сърцето вижда" на Спас КАРАФЕЗОВ
ПЪТЕШЕСТВИЯ
Пътешествие из Острова
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Чудотвореца
РЕДАКЦИОННИ
Честитка
Бележка на редакцията
ЧЕТИВО С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Проблемите в РСО София
ЮБИЛЕЙ
Не искам да живея глупаво
Архив на изданието
1 2 3 4 5