Брой 04, 2010

Тема: СТАНОВИЩЕ НА КС НА ССБ

Златните капачки са златни пари за едни и кьорфишеци за други


Имало едно време едно предприятие ПП "Успех ССБ" Плевен, което през годините смени името си на Металкап, а сега реши да заработи в услуга на друго дружество с още по-хубаво наименование - Голдкапс. Тъй като новите му съдружници имат своя фирма с по-близко звучене - Голдкап. И всичко това за малко щеше да се случи. Контролният съвет спря решението на УС на ССБ за създаването на търговско дружество между "Успех Металкап ССБ" ЕООД Плевен и съдружниците на "Голдкап" и "Булметал" Гурково. Председателят на ССБ Васил Долапчиев и управителят на "Металкап" Плевен Павлин Ангелов внесоха в УС на ССБ споразумение, дружествен договор и договор за управление, които трябваше да послужат  за създаването на ново търговско дружество с наименование Голдкапс. За целта предварително бе излъчена работна група, която следваше да се запознае с идеите и желанията и на двете страни, като предложи изчистен вариант на тези три документа, които евентуално да бъдат одобрени от УС на ССБ. Работната група внесе в УС вариант на споразумение и дружествен договор и след един голям фарс, изразяващ се в безсмислен седемчасов дебат, УС, след малки козметични поправки, гласува да бъде учредено новото дружество, излъчи двама пълномощници измежду своите членове, които да отидат на преговори с бъдещите ни съдружници, с цел дооформяне на документите за подпис. Казвам фарс, защото въпросът беше предрешен. Работната група невинаги заседаваше в пълен състав. Проведе и едно тайно заседание в НЦРС Пловдив, където обикновено се генерират и раждат "грандиозните и гениални" идеи в този Съюз. На това заседание не присъстваха и изобщо не бяха поканени  там  едни от най-важните членове на работната група. Не беше поканен управителят на холдинга, в чиято структура попада "Успех Металкап ССБ" ЕООД Плевен, колкото и да не ви се вярва. Не беше поканен и Генко Изворски, управител на "Успех Металпринт ССБ" ЕООД Шумен, който пряко е заинтересован от това как ще работи новото дружество, тъй като ако не му бъде подавана ламарина за литография, както той се изрази на заседанието на УС, "По-добре да затворим предприятието". Язък за парите, които дадохме за ремонт на литографската линия. В седемчасовия дебат управителят на холдинга изрази становище, че не одобрява създаването на това дружество, ако не бъдат съществено променени условията на споразумението и някои текстове от дружествения договор. Контролният съвет също внесе становище против създаването му, излагайки подробно съображенията си за това. Господин Градев, като член на комисията по стопанските въпроси, надълго и нашироко обясняваше на членовете на УС причините, поради които Съюзът на слепите и никой нормален собственик не би имал изгода от създаването на такова дружество. Разбирам, че за някои хора създаването на това дружество е въпрос на живот и смърт и затова полагат толкова усилия то на всяка цена и колкото се може по-рано да бъде създадено. Контролният съвет спря изпълнението на решението на УС за създаването на съвместното дружество и отнесе въпроса за  решаването му от Висшия ръководен орган - ОС на ССБ. Инициаторите, желаещи създаването на дружеството, не биха искали плевенското предприятие да рухне преди провеждането на Общото събрание на ССБ за 2010 година. На практика, от години насам, то, както всички останали предприятия в системата, е губещо, но стратезите на стопанската дейност и по-специално в случая, Председателят на ССБ и Управителят на Плевен успяваха да убедят членовете на УС на ССБ, че независимо от всички тези нелицеприятни факти, отново и отново трябва да харчим пари, за да постигнем големи, бих казал "огромни" резултати. Купихме втора употреба втора поточна линия за производството на капачки. След четири години мъки на техническата мисъл в Плевен да се пусне в употреба линията, усилията им не се увенчаха с успех. Плевенското предприятие има към днешна дата почти три милиона задължения, за които никой не иска да знае, да погасява или да ги отпише. 600 000 лева е банковият овърдрафт към ДСК. Повече от 2 милиона са задълженията към холдинговото дружество, което то от своя страна дължи на бюджета и доставчици. Ежемесечно плащаме лихви, но с години главницата си стои. Сега новото му преподновяване не значи погасяване, а напротив значи нов кредит в същия размер и отново ежемесечни лихви. Идеята и веруюто на определени хора е "отлагай и живей". Само че това отлагане води до натрупването на все нови и нови, с нарастващ обем, задължения. Създаването на новото дружество е удобен пристан и оазис за инициаторите на това дело. Кьорфишекът, че то ще спаси Плевен е за верующите. Надявам се, най-искрено и съм убеден, че в ОС на ССБ има трезвомислещи хора, които истински милеят за Съюза на слепите в България и ще съзрат неблагоприятните за всички нас последици, ако това се случи. Както и преди, в други мои материали и статии, съм отбелязвал, че нещата през последните десет години не се случиха такива, каквито ни ги вещаеха отговорните ръководители и органи на ССБ. Контролният съвет спря решението, защото това няма да спаси плевенското предприятие. Новите ни съдружници ще ползват от името на това ново дружество цялото предприятие, земя, сграден фонд и машини, като ще назначат свой заместник-управител, който ще има същите и по-големи права от досегашния ни управител. Не желаят в близките три години печалбата да се разходва. Не желаят да плащат задълженията от три милиона. Те остават да тежат на холдинга. Ще направят парична вноска от 500 000 лева срещу деветпроцентна годишна лихва. Това според председателя Долапчиев и юридическите му съветници, които той не назова поименно, не било кредит. И не нарушавало мораториума за ползването на кредити, наложен от Общото събрание. В учебниците по търговско право и в решенията на Върховния касационен съд се казва, че паричните вноски по член 134 от ТЗ, които могат да направят съдружниците срещу лихва са вид кредитиране. Отношенията са между кредитор и длъжник. В случая длъжник сме ние, защото дължим връщането на тези пари с лихва, като по този начин заменяме търговската банка с физически лица, кредитори, нашите "добронамерени" съдружници. Ако не сме в състояние да се издължаваме на тях,  да погасяваме овърдрафта, лизинговите договори за машините и трите милиона вътрешна и външна задлъжнялост, сещате ли се какво ще ни се случи в един момент?! Ще започне разпродажбата на ипотекирано и заложено съюзно недвижимо и движимо имущество на безценица! Възможно е и кредиторът-съдружник да увеличи дела си за наша сметка, като придобие цялото предприятие. Но нека сега Общото събрание мине с песен на уста, а  тези страховити неща да оставим за по-късно на идните поколения или на когото дойде! Непогасяването на кредитите-овърдрафт, а тяхното преподновяване също нарушава решението на ОС на ССБ за мораториум на кредитите. Думата овърдрафт звучи различно от кредит, но това е кредит, след като не сме го погасили, плащали сме само лихви за посочения период и сега банката ни го предоставя отново в същия размер за нов период срещу лихва, и за да се презастрахова иска ипотекирането и на други наши предприятия, и дори по данъчната им оценка. Контролният съвет щял да бъде образно казано бит на предстоящото Общо събрание, затова че слагал прът в колелото на развитието ни. На такова развитие, дето ни докара до просешка тояга, мерси! Готов съм да понеса цялата отговорност и не се страхувам от факта, че някой подготвял свалянето ми. Този въпрос за неродилото се дружество следва и ще бъде решен от ОС на ССБ, след като решението на КС бъде поставено пред него. Отново ще се изговорят куп небивалици за светлото бъдеще и колко много отново ще спечелим и колко евентуално сме загубили от това, че дружеството не се роди два месеца по-рано. В Плевен се наляха милиони. Плевен повлече на дъното и други предприятия, които не бяха правилно ръководени от председателя. Чакахме златната кокошка на Съюза – Плевен, да снесе, но това не се случи и никога няма да го бъде. Предприятието не бива да бъде поставено в услуга като придатък и дойна крава на частни интереси, докато бъде докрай унищожено или приватизирано. Искрено вярвам, че Общото събрание няма да се постави в услуга на шуробаджанашки интереси и няма да позволи на господата да се скрият зад него, като отменят решението на КС. А те са свикнали и много им е удобно да се крият ту зад УС, ту зад ОС и винаги, след поредния провал, безсрамно и лицемерно да твърдят, че са предвиждали този резултат, но какво да се прави, такава била волята на висшите ни ръководни органи. По тази причина в негов стил Долапчиев на 09.04.2010 г. свика в Шипково районните председатели, които са и членове на Общото събрание, за да ги убеждава и омайва как щял да изтегли датата за провеждане на Общото събрание, защото нашите гурковски кандидат-съдружници загубили всякакво търпение и нямало да ни чакат да се дундуркаме и това лично на него му струвало много безсънни и тревожни нощи. Моля, председателите на РСО и всички членове на Общото събрание на ССБ, не се поддавайте на манипулациите на този човек. Спрете безразсъдните му идеи и действия. Не ви ли стига опита от предходните години, а именно, че до каквото се докосне този човек винаги завършва с провал и огромни загуби за всички нас.

Маньо АЛЕКСИЕВ,
председател на КС на ССБ


Назад

Всички статии на Брой 04, 2010

* СЪОБЩЕНИЕ *
Общо събрание на пълномощниците на ССБ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДАРЕНИЕ
от италианската енергийна компания "Enel"
ДЕТСКА СТРАНИЧКА
Игра на думи
ЗАПОЗНАНСТВА
Казвам се Георг Ранчев
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Гастрономически глезотии - бели ягоди с вкус на ананас
ИСТОРИЯ
На 2-и май се чества паметта на княз Борис І
ЛЕТНИ ПОЧИВКИ В БАЗИТЕ НА ССБ
Цени за почивка в базите на ССБ
График
Правила
ПРАЗНИЧНО
Гергьовден
ПЪРВОАПРИЛСКИ ИЗЦЕПКИ
Епиграми
СПОМЕНИ
Жажда за живот
СРЕЩА – РАЗГОВОР
С Румен ЛЕОНИДОВ
СТАНОВИЩЕ НА КС НА ССБ
Златните капачки са златни пари за едни и кьорфишеци за други
Архив на изданието
1 2 3 4