Брой 05, 2010

Тема: СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Сборен годишен отчет на ССБ за 2009 г.


През отчетната 2009 г. председателите и сътрудниците на териториалните и регионални съюзни организации за втора година работиха с новите форми организационни отчети, като определено можем да кажем, че почти всички  се справиха и подадоха коректни данни. Единици бяха ръководствата, при които, съвместно с гл. специалист ОД, се наложи допълнително уточняване и то главно в данните за движението на съюзните членове, трудовата дейност и др.
Предоставяме на вашето внимание някои конкретни и по-съществени данни от  отчетите.
В края на отчетната 2009 г. общият брой на съюзните членове е 17 399, като за сравнение в края на 2008 г. е 17 946.
Новоприети членове през отчетната година са 876. За сравнение ще припомним, че новоприети за 2007 г. са 1136, а за 2008 г. – 912. През 2009 г. няма новоприети зрящи за съюзни членове.

Отпаднали като членове на Съюза през годината са 1422, като от тях прекратили членство са 305 и починали – 1117. За сравнение отпадналите от Съюза за 2007 г. са 1587, от тях прекратили членство са 369, а починали са 1180. За 2008 г. данните са: отпаднали – 1596, от тях прекратили членство – 393, починали – 1203.
От общия брой съюзни членове с над 90 процента загубена работоспособност са 12 903, а над 71 процента са 4490.
Сляпо-глухи, членуващи в организацията, са 728.
Зрящите съюзни членове са 6-има.
От общия брой съюзни членове мъжете са 8212, а жените са 9187, в това число зрящите жени са 4, а мъжете – 2-ма.
По възраст членовете на ССБ се разпределят, както следва: до 30 години са 662, от 30 до 60 г. са 5140, в т.ч. 2-ма зрящи, над 60 г. – 11597, в т.ч. 4-ма зрящи.
По образование съюзните членове се разпределят, както следва:
- начално образование – 3115;
- с основно образование – 7772;
- със средно образование – 5277;
- с полувисше или колеж - 453;
- висше образование - 782.
Общият брой на териториалните съюзни организации е 109.
През отчетната година са извършени проверки на РУС - 11, а на УС на ТСО - 69.
В трудовата заетост е видно, че всичко работещи са 561. Работещите в  съюзните предприятия са 130, работещите в организационните звена и мероприятията са 45. Работещите извън  ССБ са 386.
Почивалите в съюзните почивни станции са 703, а в санаториумите - 400.
Получилите парична помощ от ССБ са 1225, а натурално подпомогнати са 6453.
Преминалите курс на обучение в НЦРС Пловдив са 53, а в ЦСР са 535.  Владеещите брайловото писмо са 644. Владеещите чужди езици са 437. Владеещите компютърни умения са 657.
Ползващите говорещите книги и списания са 586.

Участниците в художествената самодейност са 300, а активно спортуващите – 907.
В края на отчетната 2009 г. по брой на съюзните членове регионалните организации се разпределят, както следва:
1. РСО Пловдив – 2949
2. РСО София – 1911
3. РСО Монтана – 1623
4. РСО Плевен – 1510
5. РСО Стара Загора – 1449
6. РСО Варна – 1388
7. РСО Дряново – 1163
8. РСО Сливен – 1124
9. РСО Смолян – 738
10. РСО Шумен – 686
11. РСО Бургас – 667
12. РСО Русе – 547
13. РСО Кърджали – 504
14. РСО Кюстендил – 447
15. РСО Благоевград – 411
16. РСО Силистра – 282.
Тревожен е фактът, че организацията ни  намалява като числен състав, което е във връзка с увеличаването на отпадналите съюзни членове, в което се включват прекратилите членство и починалите. В същото време и през отчетната година приетите нови членове са  по-малко. За отбелязване е, че най-много нови членове са приети в РСО Пловдив – 201 и в РСО Плевен – 156. Има различни форми и начини за получаване на информация от страна на ръководствата на организациите за новоосвидетелстваните от медицинския орган, като се спазва Закона за защита на личните данни. По-сериозен е проблемът новоосвидетелстваните да бъдат мотивирани да членуват доброволно в Съюза на слепите. Ще бъде наложителна срещата на очните ТЕЛК и НЕЛК с актива и ръководството на ССБ, особено след приемането на новите нормативни документи в тази област.

Изготвил:
Живка ПАВЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 05, 2010

2-и ЮНИ
Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България
IN MEMORIAM
10 години без Георги БРАТАНОВ
Стихове от Георги БРАТАНОВ
ДЕТСКА СТРАНИЧКА
Стихове за деца
ЗАПОЗНАНСТВА
Казвам се Георг Ранчев
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Пловдив
Русе
София
Долни Дъбник
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Пропаст между блян и действителност
ЛЮБОПИТНО
Социална мрежа за хора с увредено зрение
Надежда за слепите
СПОМЕНИ
Жажда за живот
СРЕЩИ
Добре дошъл на Мартин
Силното желание винаги вещае успех
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Сборен годишен отчет на ССБ за 2009 г.
За правата на жените с увредено зрение
Гражданска инициатива : Европейският парламент призовава Комисията да отговори на 1 364 984 подписа за правата на хората с увреждания
Протестна нота
Лице в лице с г-н Ван Ромпой: Пактът на хората с увреждания на вниманието на президента на ЕС
Архив на изданието
1 2 3 4