Брой 05, 2010

Тема: СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

За правата на жените с увредено зрение


Заседания на Подкомисията по въпросите на жените с увредено зрение при Балканския консултативен комитет и Европейска конференция по въпросите на жените с увредено зрение

От 24-и до 29-и март 2010 г. в град Ларнака – Кипър, при домакинството на Панкипърската организация на слепите, с президент г-н Христаки Николаидис, се  проведоха три важни големи форума, отнасящи се до проблемите на слепите и слабовиждащите жени от Балканския регион и Европа като цяло в настоящия кризисен момент.

На 24-и и 25-и март като председател на Подкомисията по въпросите на жените с увредено зрение към Балканския консултативен комитет проведох заседание на подкомисията по предварително обявен и обсъден дневен ред и създадена необходима организация и подготовка. В заседанието взеха участие делегации на организациите на жените с увредено зрение от Гърция, Румъния, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Молдова, Словения и  Кипър. Хърватска и Сърбия се извиниха поради невъзможност да вземат участие, а с Албания и Македония не бе довършена кореспонденцията по тяхна вина. Достоен за отбелязване е фактът, че за първи път на подобни Балкански женски форуми участие взе и Словения, която досега отбягваше подобни изяви, считайки се като страна вън от региона на Балканите. Активно участие в мероприятието взе и генералният секретар на Съюза на слепите в Европа – г-жа Биргита Блокланд, която приветства участниците от името на президента на Съюза на слепите в Европа – лорд Колин Лоу. Приветствие поднесе и г-жа Мария Киряко - зам. председател на Панкипърската организация на слепите, която изрази голямото си лично и на организацията си задоволство от поетото домакинство на Балканското заседание на подкомисията.
Представителките на Балканските женски организации информираха накратко за тежкото положение на своите организации, за проблемите от настъпилата през последните месеци икономическа криза. Беше обменен много полезен опит за начините на контакти с властимащите органи в съответните страни. Обменихме мисли и предложения в процес на задаване на въпроси за социалната и организационна работа на женските комитети и комисии и за борбата за равенство между половете, за намиране на работа на слепите жени, за отношението на съответните правителства към проблемите на слепите жени, за защита на правото на труд, образование, правото на майчинство, за борба срещу дискриминацията и насилието във всичките му форми и т.н. Беше отбелязано, че може би най-добро отношение към хората с увредено зрение и в частност към жените има в Кипър и Гърция, където съществува действаща законова система и се дава равен шанс, както и равно заплащане на труда на мъжа и жената. Почти във всяка страна на Европа в организациите на слепите най-активната страна в социалните, културни и  спортни дейности имат слепите жени.
Бе обсъдена задълбочено и идеята Балканската женска подкомисия да издава "Бюлетин" два пъти в годината, в който в няколко страници се публикуват материали под различна форма за постиженията на слепите жени в Балканските държави, активността и проведените интересни мероприятия и т. н. Бюлетинът следва да се разпространява по електронен път и в мрежата  на жените с увредено зрение в Европа. Г-жа Биргита Блокланд – генерален секретар на ССЕ, запозна участничките с направените преди провеждането на мероприятията в Кипър от мен предложения и изразеното ми мнение в писмо до Европейската направляваща група за по-нататъшната активност на жените с увредено зрение в Европа. Стана видно, че те са предизвикали широк интерес и са били разглеждани в европейската мрежа на слепите жени, отнасящи се до подобряване на тежкото ни положение и обръщане на по-голямо внимание към слепите жени, които се намират в особено тежка ситуация в икономическата, социална и обществена криза. Участниците приеха с въодушевление предложенията и решихме активно да участваме в предстоящите конференции, семинари и дискусии, като се добави и спецификата на региона на Балканите.
Обновихме и състава на ръководството на подкомисията, като в него включихме представителките от Босна и Херцеговина и Кипър.
Обсъдихме и въпроса къде и при какъв дневен ред да се проведе следващото заседание - или в Черна Гора, или в Румъния. Ще бъдат изпратени молби до ръководствата на Балканските организации на хората с увредено зрение, които не изпратиха представителки на мероприятията в Кипър. Идеята е в бъдеще нашите сестри да участват в дейността ни.
На 26-и март Направляващата група към Бюрото на Съюза на слепите в Европа проведе заседание, на което се обсъдиха редици въпроси и задачи, стоящи за изпълнение в бъдеще пред членовете на групата в периода, оставащ до края на мандата. Г-жа Блокланд, както и г-жа Кики Норстрьом – омбудсман към ССЕ, председател на Световния комитет на жените с увредено зрение и бивш президент на Световния съюз на слепите, дадоха приоритетните насоки за подготовката и участието на членовете на Направляващата група в предстоящата Генерална Асамблея на ССЕ през 2011 г.
От 26-и до 29-и март се проведе Европейската конференция по въпросите на жените с увредено зрение. На конференцията присъствуваха над 150 участнички и наблюдатели от различни европейски организации. Освен представителките от Балканските страни, участваха и представителки на женски комитети от Германия, Дания, Финландия, Белгия, Швеция, Швейцария, Полша, Чехия, Словакия, Франция, Люксембург, Норвегия, Испания, Италия и др. Приветствия към участниците поднесе г-н Кацопулос - министър на правосъдието. Повереното му министерство в голяма степен спонсорираше мероприятията. Той сподели, че, въпреки дълбоката икономическа криза, министерството винаги отделя финанси специално за хората с увредено зрение, като обръща особено внимание към проблемите на слепите жени. Хората с увредено зрение в Кипър са снабдени безплатно с всички  нови технологии, подпомагащи и правещи по-лесно ежедневието на слепите. Имаше поздравления и от социалния министър, както и от г-н Николаидис – президент на Панкипърската  организация  на слепите. Конференцията се проведе в пет сесии, в които се разискваха и провеждаха така наречените "работилници", в които чрез диалог се стигаше до заключения от отделните групи в областта на дискутираната тема. А темите на конференцията бяха за трудовата заетост, образованието, здравеопазването, срещу дискриминацията и насилието върху слепите жени във всичките му форми. Особено внимание се акцентира върху Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета от ООН в края на 2006 г. Конвенцията е преведена на 62 езика, но все още е ратифицирана само от 14 държави, които имат организации на хората с увредено зрение членове на ССЕ. Дискутира се, че в държавите, които са ратифицирали и изпълнили със съдържание тази конвенция, положението на хората със зрителни увреждания и особено на жените е значително подобрено.
Като член на Направляващата група ми бе възложено да ръководя две от сесиите на конференцията, което успях да сторя и да представя много добре българските слепи жени, както и нашата организация като цяло.
Уважаеми членове на Управителния съвет, изразявам пред Вас благодарност към г-н Морфи Скарлатов, почетен член на нашата организация, който със своите  контакти ми оказа съдействие в работата и активно участие в горепосочените форуми, ползвайки различни чужди езици, опита и познанията в дипломацията, успявах да осъществявам запознанства с участниците.
Поради тежкото финансово състояние на ССБ и същевременно необходимостта от представяне на организацията ни на международни форуми успях да издействам два безплатни билета от авиокомпания "България еър" за дестинацията София  - Ларнака, Кипър и обратно. За направеното дарение и проявеното разбиране от авиокомпанията "България еър" бих искала да изразя пред вас нашата голяма благодарност. Също така дарение бяха и здравните застраховки. Страната домакин поемаше разноските по пребиваването.
В заключение ще кажа, че Панкипърската организация на слепите създаде много добра организация и предостави превъзходни условия за работа и пребиваване в хотел "Санди бийч" – Ларнака.

Живка ПАВЛОВА,
председател на Балканската подкомисия и
член на Направляващата група към Бюрото на ССЕ


Назад

Всички статии на Брой 05, 2010

2-и ЮНИ
Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България
IN MEMORIAM
10 години без Георги БРАТАНОВ
Стихове от Георги БРАТАНОВ
ДЕТСКА СТРАНИЧКА
Стихове за деца
ЗАПОЗНАНСТВА
Казвам се Георг Ранчев
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Пловдив
Русе
София
Долни Дъбник
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Пропаст между блян и действителност
ЛЮБОПИТНО
Социална мрежа за хора с увредено зрение
Надежда за слепите
СПОМЕНИ
Жажда за живот
СРЕЩИ
Добре дошъл на Мартин
Силното желание винаги вещае успех
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Сборен годишен отчет на ССБ за 2009 г.
За правата на жените с увредено зрение
Гражданска инициатива : Европейският парламент призовава Комисията да отговори на 1 364 984 подписа за правата на хората с увреждания
Протестна нота
Лице в лице с г-н Ван Ромпой: Пактът на хората с увреждания на вниманието на президента на ЕС
Архив на изданието
1 2 3