Брой 05, 2010

Тема: СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Лице в лице с г-н Ван Ромпой: Пактът на хората с увреждания на вниманието на президента на ЕС


19-и април 2010 год.

Европейският форум на хората с увреждания (ЕФХУ), гласът на 65 милиона европейски граждани с увреждания, се срещна с президента на Европейския съвет г-н Херман Ван Ромпой, за да се гарантира, че стратегията Европа 2020 ще включва във водещите си приоритети Пакта на хората с увреждания.

Миналия петък г-н Херман Ван Ромпой прие лидерите на Европейското движение на хората с увреждания Янис Вардакастанис - председател, и Пиер Гизелинк - председател на белгийския форум на хората с увреждания. Новият постоянен президент на Европейския съвет подчерта: "Разбираме необходимостта от нов подход към хората с увреждания в политиките на ЕС".
Европа 2020, стратегия за икономическо и социално развитие за следващото десетилетие, ще бъде приета от Европейския съвет и от ръководителите на държавите от Европейския съюз на 16 юни 2010 година. Този политически контекст съдържа реалната нужда от координирани действия. Тя е от решаващо значение за Европейската комисия, за да синхронизира своите политики с държавите-членки относно хората с увреждания. В случая Европейският пакт за хората с увреждания е най-подходящото средство. Президентът на ЕФХУ Янис Вардакастанис припомни, че "Европейският пакт за хората с увреждания ще бъде движещата сила, която ще позволи на ЕС и на държавите му членки да преодолеят разстоянията в Европа, без бариери за хората с увреждания". Чрез този пакт стратегията Европа 2020 ще даде нов тласък на социалното включване на хората с увреждания, признавайки техните проблеми като един кръстопътен въпрос. Пактът ще обхваща трудовата заетост, социалната защита, образованието, икономическия растеж, конкурентоспособността и научните изследвания. Признавайки важността от включването на въпросите, свързани с хората с увреждания в политиките на ЕС, г-н Ван Ромпой подчерта: "Необходимо е да се даде повече съдържание в целите за социална интеграция".
Както беше предложено от движението на хората с увреждания, Херман Ван Ромпой подкрепи изложеното от Съюза на хората с увреждания - на всеки две години да се провежда среща на Европейския форум на хората с увреждания с председателя на Европейския съвет, председателя на Европейската комисия и с председателя на Европейския парламент за оценка на предприетите мерки, които ще се докладват пред Европейския съвет.

Превод от английски:
Кеворк КАБЗАМАЛЯН


Назад

Всички статии на Брой 05, 2010

2-и ЮНИ
Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България
IN MEMORIAM
10 години без Георги БРАТАНОВ
Стихове от Георги БРАТАНОВ
ДЕТСКА СТРАНИЧКА
Стихове за деца
ЗАПОЗНАНСТВА
Казвам се Георг Ранчев
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Пловдив
Русе
София
Долни Дъбник
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Пропаст между блян и действителност
ЛЮБОПИТНО
Социална мрежа за хора с увредено зрение
Надежда за слепите
СПОМЕНИ
Жажда за живот
СРЕЩИ
Добре дошъл на Мартин
Силното желание винаги вещае успех
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Сборен годишен отчет на ССБ за 2009 г.
За правата на жените с увредено зрение
Гражданска инициатива : Европейският парламент призовава Комисията да отговори на 1 364 984 подписа за правата на хората с увреждания
Протестна нота
Лице в лице с г-н Ван Ромпой: Пактът на хората с увреждания на вниманието на президента на ЕС
Архив на изданието
1 2 3 4 5