Брой 05, 2010

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Добрич


Празник в ХобиСклуб

Тържеството бе открито от отец Велико от църквата "Св. Троица".
Продължи с литературно четене  на новата поетична книга  на  актьора  Георги Калчев.
Членовете  на клуба аплодираха стиховете  на автора, посветени на търсещия  човешки дух на България, на Добруджа и на любовта.
Отец Велико отправи похвални думи към епохалното дело на светите братя Кирил и Методий.
Георги Калчев подари 10 книги "Рай във Ада" на "ХобиСклуб" и лично  на библиотекарката Веселина Малчева. Госпожа Малчева разказа как добричлии са празнували този ден в миналото.
Историкът Тодор Нинов обогати срещата с исторически факти и данни.
Той също получи като подарък книга с автограф.
Председателят на "ХобиСклуб" Иван Тодоров почерпи гостите и членовете на организацията за рождения си ден.

Иван  ТОДОРОВ

12-и април - Международен  ден  на авиацията  и космонавтиката

По този повод в НПО "ХобиСклуб" беше поканен нашият дългогодишен  приятел Бранимир Николов - бивш  военен пилот. Той  запозна  членовете  със своята  професия и свързания с нея голям риск.
Наред с увлекателния разказ Бранимир Николов прочете прекрасни стихове,  посветени на този  ден. Интересни  спомени сподели и Николинка - дъщерята  на бившия военен летец Трифон  Вълчинков.

Темата беше подета с изпълнението на Валерия Урсова на песента "За да има в      небето пилоти, трябва майки да ги родят".
Бранимир Николов ни донесе и доста снимков материал от неговия  живот  като  пилот.
Членовете  на клуба аплодираха пилота и му пожелаха колкото "И", толкова "К" - колкото излитания, толкова и кацания.

УС на "ХобиСклуб"

"ХобиСклуб" с удостоверение от Брюксел

Националният съвет за социална отговорност (NASO) и Европейската  ассоциация на доставчиците на социални  услуги (ЕАSPD) проведоха четвъртия форум за социални услуги на хора  с увреждания. Срещата  бе в "ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ" под патронажа на МТСП, посланика  на Кралство Белгия и Софийска голяма община.
На срещата присъстваха генералният секретар на доставчиците на социални услуги от Европейския съюз г-н  Люк Зелдерлоо, зам. министърът на труда и социалната политика г-жа Валентина Симеонова, Албена Атанасова - зам. кмет на София, Петя Демирева - началник отдел "Интеграция на хората с увреждания", Минка Владимирова – директор на дирекция  "Социални  дейности" от АСП, Красимир Коцев – председател на Национален съвет на хората с увреждания, други специалисти от различни общини, както и представители  на НПО.
Бяха организирани 12 уъркшопа със специалисти от Брюксел - Ян Пфайфер - председател на специалната работна група по деинституционализация, Жос Тюнис - ръководещ агенция за хора с увреждания, Соня Стасковяк - специалист проекти и финанси EASPD Белгия и други.
Изслушани бяха много анализи, споделен бе опитът на специалисти на организираните кръгли маси, а и самото участие на хора с увреждания в дискусиите начерта насоките за оптимизиране на мрежата от социални услуги.
Важни теми, с които беше ангажирано вниманието на участниците – "Публични  частни партньорства за социални дейности в община Варна", лектор д-р Здравко Марков, успешни модели за публично-частни партньорства за социални дейности сподели Жос Тюнис. Направи впечатление от изказването на белгийския специалист, че 95% от услугите, предоставяни на хората с увреждания се ръководят от неправителствени организации.
За постигане на това качество на услугите е нужен активен диалог и партньорство с държавата, местните власти и неправителствените организации.
Впечатляващи бяха презентацията и споделения опит на "ХобиСклуб", представена от председателя Иван Тодоров.
Блестяща юридическа подкрепа направи в своето изложение Мариета Димитрова – правен консултант от Български център за нестопанско право.
Зам. министър Симеонова обобщи и предложи свои виждания, които до края на годината да бъдат консултирани с всички участници в този процес и да се оформи национална стратегия. Нейното виждане е услугите да отидат при хората и да се въведе ваучерната система.
Четвъртият форум завърши с връчване на награди от председателя на NASO – г-н Георги Георгиев и белгийските ни приятели, размяна на адреси и обещания за нови срещи.

Иван ТОДОРОВ


Назад

Всички статии на Брой 05, 2010

2-и ЮНИ
Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България
IN MEMORIAM
10 години без Георги БРАТАНОВ
Стихове от Георги БРАТАНОВ
ДЕТСКА СТРАНИЧКА
Стихове за деца
ЗАПОЗНАНСТВА
Казвам се Георг Ранчев
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Пловдив
Русе
София
Долни Дъбник
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
Пропаст между блян и действителност
ЛЮБОПИТНО
Социална мрежа за хора с увредено зрение
Надежда за слепите
СПОМЕНИ
Жажда за живот
СРЕЩИ
Добре дошъл на Мартин
Силното желание винаги вещае успех
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Сборен годишен отчет на ССБ за 2009 г.
За правата на жените с увредено зрение
Гражданска инициатива : Европейският парламент призовава Комисията да отговори на 1 364 984 подписа за правата на хората с увреждания
Протестна нота
Лице в лице с г-н Ван Ромпой: Пактът на хората с увреждания на вниманието на президента на ЕС
Архив на изданието
1 2 3