Брой 04, 2007

Тема: ДАРЕНИЯ

София

За втори път „Глобул” подпомага издаването на брайлови книги за слепите в България
През юни 2005 г. мобилният оператор „Глобул” дари 15 хил. лв. на националното читалище на слепите „Луи Брайл”за издаването на 12 заглавия брайлови книги и четири броя на сп. „Вестител”. Тази година на 21 март по време на младежка среща-концерт, организирана от читалището, „Глобул” представи второто си дарение от 20 хил. лв. Предвидените за издаване на брайл заглавия ще бъдат подбрани съобразно нуждите на слепите деца. Спонсорството отново включва публикуването и на 4 броя „Вестител”.

Йордан МЛАДЕНОВНазад

Всички статии на Брой 04, 2007

ГЕРГЬОВДЕН
Гергьовден - цветен и радостен
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Кой е Здравко Димитров?
ДАРЕНИЯ
София
Червен бряг
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Вести от Добрич
На гости в Петрич
Нашето топло огнище
ОБЩЕСТВО
Слепите имат право да знаят правата си
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Пазете децата - те са бъдещето ни
ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
Писмо от Русе
ПРАЗНИЧНО
24 Май, ден на славянската писменост и култура
Химн на Кирил и Методий
Св. Св. Кирил и Методий
Азбучна молитва
За буквите
ПРЕМИЕРА
Представяме Ви "Сърцето вижда" на Спас КАРАФЕЗОВ
ПЪТЕШЕСТВИЯ
Пътешествие из Острова
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Чудотвореца
РЕДАКЦИОННИ
Честитка
Бележка на редакцията
ЧЕТИВО С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Проблемите в РСО София
ЮБИЛЕЙ
Не искам да живея глупаво
Архив на изданието
1 2 3 4 5