Брой 04, 2007

Тема: ДАРЕНИЯ

Червен бряг

По предложение на Териториална организация на слепите в Червен бряг се обърнахме с молба към г-н Вълов – директор на керамичен завод „Терра” да спонсорира закупуването на компютър с говореща платка за незрящия съюзен член Красимир Христов Костов. В началото на февруари компютърът беше доставен в дома на Красимир. От името на Красимир и от цялата ТО на слепите изказваме нашата гореща благодарност на г-н Вълов за стореното добро.

Веска ВУТЕВАНазад

Всички статии на Брой 04, 2007

ГЕРГЬОВДЕН
Гергьовден - цветен и радостен
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Кой е Здравко Димитров?
ДАРЕНИЯ
София
Червен бряг
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Вести от Добрич
На гости в Петрич
Нашето топло огнище
ОБЩЕСТВО
Слепите имат право да знаят правата си
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Пазете децата - те са бъдещето ни
ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
Писмо от Русе
ПРАЗНИЧНО
24 Май, ден на славянската писменост и култура
Химн на Кирил и Методий
Св. Св. Кирил и Методий
Азбучна молитва
За буквите
ПРЕМИЕРА
Представяме Ви "Сърцето вижда" на Спас КАРАФЕЗОВ
ПЪТЕШЕСТВИЯ
Пътешествие из Острова
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Чудотвореца
РЕДАКЦИОННИ
Честитка
Бележка на редакцията
ЧЕТИВО С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Проблемите в РСО София
ЮБИЛЕЙ
Не искам да живея глупаво
Архив на изданието
1 2 3 4 5