Брой 06, 2010

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Протестно писмо от членове на ТСО Шумен


До
Министъра
на труда и социалната политика
София

Председателя
на ССБ
София

Редакцията
на сп. "Зари"

Редакцията на
в-к "Шуменска заря"

Уважаеми г-н Министър,

Убедени в своите възможности, ние, хората с увреждания сме като всички останали граждани и сме със специална защита съгласно Конституцията на България, Eвропейските директиви и Конвенцията на ООН.
Членовете на ТСО на слепите в гр. Шумен, присъствали на отчетно-изборното събрание на 20.05.2010 г., изказват своето недоволство от нерешените проблеми на хората с увредено зрение.
1. Да се актуализират социалните и инвалидни пенсии.
2. Да се разработи механизъм за ежегодно актуализиране на гарантирания минимален доход.
3. Размерът на интеграционната добавка да бъде 70% от минималната работна заплата за страната, защото сегашните 9,75% във времето на икономическа криза са подигравка за нас.
4. Да се увеличи интеграционната добавка за балнеолечение.
5. Да бъдат възстановени правата ни за пътуване с автобус.
6. Да се обогати списъкът на предлаганите помощно-технически средства, като се подбират такива с най-добро качество.
7. Да се промени нормативната уредба, регламентираща дейността на ТЕЛК и НЕЛК.
8. Настояваме за Вашето активно участие при изработване на законовите разпоредби, отнасящи се до хората със зрителни увреждания.
Присъствали на събранието 70 съюзни членове.

20.05.2010 г.
Шумен              


Назад

Всички статии на Брой 06, 2010

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
15-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на ССБ през периода м. VI.2010 - м. VI.2011 г.
Отворено писмо на министъра на труда и социалната политика до НПО на хората в неравностойно положение
Протестно писмо от членове на ТСО Шумен
Протестно писмо от членове на ТСО Омуртаг
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
ЛИТЕРАТУРА
Десет години литературна награда "Георги Братанов"
Представяме поета Владимир Стоянов – носител на наградата "Георги Братанов" в раздел "Поезия" за 2010 г.
ОБЯВА
60 години списание "Зари"
ОЧЕРК
Светът на тъмнината
СПОРТ
Една добра и вече утвърдена традиция
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗРИТЕЛНИЯ КОМФОРТ
Специални средства за зрително увеличение
Архив на изданието
1 2 3 4 5