Брой 06, 2010

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Протестно писмо от членове на ТСО Омуртаг


ДО
Министерство на труда и социалната политика
Соф ия

ДО
Председателя на Съюза на слепите в България
София

ДО
Редакция на сп. "3АРИ"
София

Уважаеми г-н Министър,

Членовете на Териториална съюзна организация на слепите - гр. Омуртаг на отчетно-изборно събрание на 12.05.2010 год. изказват своето недоволство и възмущение за нерешените проблеми на хората с увредено зрение:
- Масово неправомерно се намаляват процентите на дългогодишни незрящи съюзни членове от очните ТЕЛК.
- Хората със зрителни увреждания тази година останаха без социални и лични асистенти по места, защото не са лежащо болни  (това не е ли дискриминация ?).
- Настояваме за Вашата активна намеса за спешно възстановяване на отнети преференции на хората с увреждания. Да бъдат възстановени правата ни за пътуване с автобус.
- Настояваме за активното Ви участие при изработване на законови разпоредби, отнасящи се до хората със зрителни увреждания.
- Настояваме за Вашето участие и личен принос за по-скорошно приемане от Българския парламент на Конвенцията за правата на хората с увреждания.
Имаме готовност за протестни действия по региони и общонационални.
Не посягайте на преференциите на хората с увреждания!

14.05.2010 год., Омуртаг
Присъствали: 34 съюзни членове


Назад

Всички статии на Брой 06, 2010

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
15-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на ССБ през периода м. VI.2010 - м. VI.2011 г.
Отворено писмо на министъра на труда и социалната политика до НПО на хората в неравностойно положение
Протестно писмо от членове на ТСО Шумен
Протестно писмо от членове на ТСО Омуртаг
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
ЛИТЕРАТУРА
Десет години литературна награда "Георги Братанов"
Представяме поета Владимир Стоянов – носител на наградата "Георги Братанов" в раздел "Поезия" за 2010 г.
ОБЯВА
60 години списание "Зари"
ОЧЕРК
Светът на тъмнината
СПОРТ
Една добра и вече утвърдена традиция
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗРИТЕЛНИЯ КОМФОРТ
Специални средства за зрително увеличение
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6