Брой 06, 2010

Тема: ЛИТЕРАТУРА

Представяме поета Владимир Стоянов – носител на наградата "Георги Братанов" в раздел "Поезия" за 2010 г.


Владимир СТОЯНОВ е роден на 11.10.1959 г. в град Варна.
Завършва българска филология в ШУ "Епископ Константин Преславски".
Член е на СБП.
Негови творби (стихове, литературна критика и история, авторски песни, преводи) са публикувани в редица национални, руски, украински и естонски вестници, списания, алманаси или излъчвани в емисиите на радио и телевизионни центрове в страната и чужбина.
Автор е на поетическите книги "Ако повярваш" (1991 г.), "Каменно хвърчило" (1993 г.), "Нашествието на тревите" (1998 г.), "Небесен пчелин" (стихотворения и преводи, билингвистична, съвместно с Лидия Анискович, Москва, 2003 г.), "Параклисът на ветровете" (2005 г.).
Съставител е на първата книга с творби на ранния български символист Стефан Тинтеров (Вен Тин) - "Призраци" (1994 г.). Създава и литературната монография за него "Защото съм избраник. Творчеството на Вен Тин в контекста на българската литература" (2000 г.).
Книгата "Трилогия на сърцето" (2006 г.) включва преработени и допълнени предходните две издания и компактдиск с песни по стихове на Вен Тин.
Автор е на "Помагало по български език и литература VII-VIII клас, I и II свитък" (Старогръцка и Стара българска литература), 1993-1994 г. и на детската книга "Пеещо букварче" - 2001 г.
Авторските му песни (текст, музика и изпълнение) са представени в компактдисковете "Славянски венец", "Душа душе" (2001 г., Москва), както и в "Азбучна молитва" (2007 г.). Негово дело са преводите, съставителството и предговорите и на билингвистичните издания - "На крачка от ешафода. Поезия от Олег Чухно" (2003 г.) и "Обратно зрение. Поезия от Любов Турбина" (2005 г.).
Участва с лирически творби в представителни антологии като "Из века в век. Болгарская поезия" (Москва, 2005 г.), "Свещ. р. Съвременна българска любовна  лирика" (София, 2003 г.) и др.
Носител е на Годишната литературна награда на СБП за: 2006 г.
Лауреат на VI Артиада на изкуствата в Русия (2001 г.), както и на редица национални конкурси за поезия, авторска песен и литературна критика.
Живее и работи в родния си град. Негови творби са превеждани на руски и украински език.
E-mail: vl_stoyanov@abv.bg
http://vstoyanov.hit.bg

ПИРЪТ НА ВЕТРОВЕТЕ

Гребци, изсъхнали от мъдрост
на дъното на някаква галера,
ръце заплели в синята мъгла,
в нозете ви морето беше вчера.
Сега сте сянката на тежките весла.
Молете се!

Молете се деца –
с бащите ви пируват ветровете.

Дочувате ли смазващия ритъм?
Небето праща своя жертвен знак.
Гребци, назад остават домовете ни.
Пред нас изплаква първороден сняг,
като змия небесна над водата
оплита мъдрия Лаокоон.

Животът е троянски кон,
със който Троя тръгва към Итака.

ОРЕХОВИЯТ ПЛОЩАД

Излита птица от утробата на звяра,
а той изстрелва тьмната си мисъл
като стрела, намазана с отрова.
Небето се оказва твърде ниско,
за да спаси заченатия полет.
И сякаш неопитомена дума
проглежда във гнездото на духа.
Превит на времето от тежестта
чета поредното проклятие,
осъдило и скрило същността ми.
Ята от сънища извиват струйки дим,

а в мен ковачът лее
най-светлата си песен.

На ореховия площад остава шумата
и в нея вятърът, приличащ на удавник.
Защо откривам младостта си
в присъствието на старицата?
Защо дочувам стъпки на спасители,
случайно взели образа на някого?
Разчупвам орехите - есенни печати.
Скривалище ли е умът,
щом вади глупостта на показ
и водевилно разпилява
забравените ни мечти.

Нима съм станал по-дълбок от зимата
и слънцето дали ще ми прости.

ДЪРВОТО НА ПРЕДЦИТЕ

Със клюн на белоснежен ястреб
дъждът връхлита жълтите тръстики,
накацали самотно край брега.
Дървото на предците е разлистено.
Мълчи гнездото на върха,

осъдено на заточение без птици.
Дърварите замахват напосоки,
прицелени в сърцето на мига.
И като повилнял Апокалипсис
захвърлят залеза върху света.

Защо тогава някакъв щурец
събира недопятата си песен?

Защо апостоли предават младенеца,
без ни една душа да се взриви?


Назад

Всички статии на Брой 06, 2010

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
15-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на ССБ през периода м. VI.2010 - м. VI.2011 г.
Отворено писмо на министъра на труда и социалната политика до НПО на хората в неравностойно положение
Протестно писмо от членове на ТСО Шумен
Протестно писмо от членове на ТСО Омуртаг
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
ЛИТЕРАТУРА
Десет години литературна награда "Георги Братанов"
Представяме поета Владимир Стоянов – носител на наградата "Георги Братанов" в раздел "Поезия" за 2010 г.
ОБЯВА
60 години списание "Зари"
ОЧЕРК
Светът на тъмнината
СПОРТ
Една добра и вече утвърдена традиция
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗРИТЕЛНИЯ КОМФОРТ
Специални средства за зрително увеличение
Архив на изданието
1 2 3 4 5