Брой 06, 2010

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Добрич


12 години териториална организация на сляпо-глухите

Помним хубавото утро на 27 май през 1998 г. Гости на добруджанци бяха Димитър Парапанов и неговият син. Бяха дошли в Добрич, за да учредим дружество на сляпо-глухите и в нашия край. Дълго умувахме дали да създадем такова  дружество, тъй като има организация и на слепи, и на глухи. След продължителните дебати решихме да поставим началото на такова сдружение. Учредителите тогава бяхме 14 човека. В момента териториалната ни организация наброява 38 сляпо-глухи от града и областта.
Труден беше пътят, по който вървяхме, но със съвместните усилия на всички заинтересовани постигнахме завидни успехи.
Една от задачите ни бе да снабдяваме хората с помощни технически средства, за да могат да общуват със своите близки, да ползват радио и телевизия пълноценно.  Друга задача бе организирането на свободното им време, посредством осигуряване на възможности за изява на творческите им способности. Така създадохме група за стари градски песни, за автентичен фолклор, поетично дуо и т. н. Петима от нашите са и членове на поетичния клуб "Вдъхновение" към НАСГБ. През 2005 г. създадохме и спортен клуб "Устрем". За поддържане на активната си двигателна дейност ползваме както добре оборудвания кабинет в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, така и зала "Добротица" Добрич.
С желание участваме в различни инициативи за хора с увреждания на местно и национално ниво. Винаги се представяме блестящо. Свидетелство за това са многото медали, отличия, статуетки и плакети, които са аранжирани на видно място в клуб "Детелина" – помещението, което ползваме за ежеседмичните ни събирания. Три години подред, от 2006 до 2009 г., сме включени в сборника "Дарования на нашия град", издаден от Ротари клуб и Община Добрич. 
През годините сме утвърдили партньорски контакти с представители на медиите. Участваме с мнение и оценка при съставяне на местните политики за хора с увреждания. Реализирали сме седем проекта с финансовата подкрепа на Община град Добрич.
Даваме си равносметка, че трудно бихме оцелели без приятелски протегнатата ръка на много институции, фирми, хора. Списъкът на тези, на които благодарим от все сърце е внушителен.
Дълбок поклон, приятели!!!

Калинка КОВАЧЕВА


Назад

Всички статии на Брой 06, 2010

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
15-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на ССБ през периода м. VI.2010 - м. VI.2011 г.
Отворено писмо на министъра на труда и социалната политика до НПО на хората в неравностойно положение
Протестно писмо от членове на ТСО Шумен
Протестно писмо от членове на ТСО Омуртаг
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
ЛИТЕРАТУРА
Десет години литературна награда "Георги Братанов"
Представяме поета Владимир Стоянов – носител на наградата "Георги Братанов" в раздел "Поезия" за 2010 г.
ОБЯВА
60 години списание "Зари"
ОЧЕРК
Светът на тъмнината
СПОРТ
Една добра и вече утвърдена традиция
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗРИТЕЛНИЯ КОМФОРТ
Специални средства за зрително увеличение
Архив на изданието
1 2 3 4 5