Брой 06, 2010

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

София


ТСО Възраждане – пример за подражание

В края на месец май 2010 г. приключи отчетно-изборната кампания за териториалните организации към ССБ в столичния град. Сега настъпи кратък период, в който може и трябва да се направи оценка за нивото, на което преминаха тези много важни отчетно-изборни събрания. Голямото различие в качеството на проведените събрания се дължи на още по-голямата разлика в организационното състояние на отделните териториални организации в София. Това е друга тема, с която предполагам ще се занимаят в близките дни новоизбраните управителни съвети на ТСО и най-вероятно задълбочен анализ на отчетно-изборната кампания и състоянието на отделните организации ще направи  РУС София.
На едно от събранията, на което присъствах, искам да привлека вниманието на читателите на съюзното списание "Зари". Спирам се на него, защото както качеството, на което премина събранието, така и организационното състояние на ТСО Възраждане с председател Пламен Бакърджиев е достоен пример за подражание.

На събранието, провело се на 25 май в присъствието на повече от 80 съюзни членове, бе внимателно изслушан отчетният доклад на управителния съвет на организацията. В него бе направен задълбочен анализ на извършената голяма и достойна за уважение дейност през отчетния период. Управителният съвет на организацията, състоящ се от 5 члена, е заседавал най-малко по веднъж в месеца, а в навечерието на някои мероприятия са провеждани извънредни заседания. Утвърдена е традицията, независимо от някои финансови затруднения, ежегодно да се провеждат литературно-музикални тържества в навечерието на коледните и новогодишните празници и пролетни вечери в ресторант. Ежегодно се провеждат екскурзии с автобус до отдалечени от София градове с цел опознаване на културни, исторически  и природни забележителности. Успоредно с това ежемесечно се провеждат еднодневни излети до подходящи обекти около София. Така заедно с разходката съюзните членове и техните придружители чрез интересни беседи се запознават с историческото богатство на нашите земи, съхранено в НИМ, с Боянската църква – обект на световното културно наследство и др.
Лично председателят на организацията Пламен Бакърджиев полага големи грижи и с упорита настойчивост търси спонсори, и успява ежегодно да осигури значителни финансови средства, с които да закупува хранителни продукти от първа необходимост, които в навечерието на Коледа се раздават на всички членове като помощ за по-добро посрещане на настъпващите празници. Тази дейност на председателя се посреща от членовете на организацията преди всичко като израз на грижа и внимание. Той бе избран с пълно единодушие.
При необходимост управителният съвет отпуска финансови помощи на членове, изпаднали в затруднено положение, а председателят лично много често посещава по домовете самотни и болни хора.
На събранието бе разисквана и приета подробна план-програма, предвиждаща по-нататъшно укрепване на организационното състояние на ТСО Възраждане и разширяване на културните, организационни и спортни мероприятия.
Още много може да се разказва за успешната и достойна за подражание дейност на ТСО Възраждане, но достатъчно е да се отиде в петъчния ден, когото е денят на тази организация в клуба на ул. "Цар Симеон" 110 и да се убеди човек как клубът се посещава от много съюзни членове, които на чаша кафе провеждат разговори по интересуващи ги въпроси, разказват си за интересни случки и личности от отминали времена.
Считам, че ще бъде много полезно за цялата столична организация, ако РУС София въведе като стил и метод на ръководство изучаването опита на отличниците и прилагането му във всички организации. Това може да става чрез гостувания на заседания на управителните съвети на една или друга организация, чрез провеждане периодично на еднодневни семинари с всички членове на управителните съвети по различни въпроси, целящи подобряване организационното състояние като цяло. Препоръчително е тази форма на обучение с актива да се провежда периодично най-малко веднъж на три месеца и за предпочитане е на подходящи места извън града.

Георги ПЕТРУШЕВ


Назад

Всички статии на Брой 06, 2010

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
15-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на ССБ през периода м. VI.2010 - м. VI.2011 г.
Отворено писмо на министъра на труда и социалната политика до НПО на хората в неравностойно положение
Протестно писмо от членове на ТСО Шумен
Протестно писмо от членове на ТСО Омуртаг
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
ЛИТЕРАТУРА
Десет години литературна награда "Георги Братанов"
Представяме поета Владимир Стоянов – носител на наградата "Георги Братанов" в раздел "Поезия" за 2010 г.
ОБЯВА
60 години списание "Зари"
ОЧЕРК
Светът на тъмнината
СПОРТ
Една добра и вече утвърдена традиция
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗРИТЕЛНИЯ КОМФОРТ
Специални средства за зрително увеличение
Архив на изданието
1 2 3 4 5