Брой 04, 2007

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Вести от Добрич

По решение на УС на ТСО на слепите в град Добрич в салона на ресторант "Централ" се проведе тържество по случай "Първа пролет". Меката зима спомогна за по-ранното пробуждане на пролетта. Земята е покрита със свежа трева. По дворовете са цъфнали първите пролетни цветя. Плодните дървета са окичени с ухаещи цветове. Първите предвестници на пролетта – щъркелите и лястовичките, вече са пристигнали. Много от дърветата допълнително са окичени и с мартеници.
Слънцето грее приветливо. Денят е 24 март, 12 часа на обяд. Група съюзни членове и техните придружители, са настанени в салона на ресторанта.
Председателката на организацията Паунка Пеева поздрави присъстващите с хубавия пролетен празник. Танците започнаха с тангото "Компарсита". Следваха кръшни хора и бурни танци. Изявиха се и прекрасните изпълнители на песни Недялка Вълчева и Божанка Коева. Публиката се смя от сърце на хумористичните разкази на Георги Тончев.
Благодарим на домакините за топлия прием и предоставената жива музика.
Дълго ще помним преживяното.

Паунка ПЕЕВАНазад

Всички статии на Брой 04, 2007

ГЕРГЬОВДЕН
Гергьовден - цветен и радостен
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Кой е Здравко Димитров?
ДАРЕНИЯ
София
Червен бряг
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Вести от Добрич
На гости в Петрич
Нашето топло огнище
ОБЩЕСТВО
Слепите имат право да знаят правата си
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Пазете децата - те са бъдещето ни
ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
Писмо от Русе
ПРАЗНИЧНО
24 Май, ден на славянската писменост и култура
Химн на Кирил и Методий
Св. Св. Кирил и Методий
Азбучна молитва
За буквите
ПРЕМИЕРА
Представяме Ви "Сърцето вижда" на Спас КАРАФЕЗОВ
ПЪТЕШЕСТВИЯ
Пътешествие из Острова
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Чудотвореца
РЕДАКЦИОННИ
Честитка
Бележка на редакцията
ЧЕТИВО С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Проблемите в РСО София
ЮБИЛЕЙ
Не искам да живея глупаво
Архив на изданието
1 2 3 4 5