Брой 06, 2010

Тема: ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗРИТЕЛНИЯ КОМФОРТ

Специални средства за зрително увеличение


Телескопични очила
(Очила лупи)

Телескопичните очила са едно много ценно увеличително средство, което в случаите на напреднала макулна дегенерация често се превръща в единствената разумна алтернатива за запазване на задоволителен зрителен комфорт у пациента. Базират се на двете основни телескопични системи - ГАЛИЛЕЙ и КЕПЛЕР, и дават възможност за увеличение до 4 пъти. Използването на вече създадени у повечето пациенти навици за носене на нормални очила, както и липсата на специални изисквания по техническата поддръжка и ползването на продукта, го прави лесно адаптивен, ясен и практичен.
Тук трябва веднага да се направи разграничение между индивидуално изготвените телескопични очила и готовите унифицирани модели, които не осигуряват абсолютно точно съответствие към позицията на зеницата (нещо изключително важно за зрителния комфорт), не разрешават монтиране на индивидуална корекционна добавка, не предлагат избор в удобството на рамката и най-често ползват евтини материали за направа. Разликата е идентична с тази между евтините, готови, диоптрични очила и тези направени по стойности от лекарска рецепта.
Основното предимство на индивидуалните телескопични очила пред различните видове лупи и други класически увеличителни пособия e, че те могат да се ползват за гледане на различни дистанции: далечна, средна (TV) и близка, т.е. те са едно комбинирано средство за зрително увеличение. В зависимост от състоянието, а и от желанието на пациента, могат да се изпълнят като:
монокулярни (с корекция само на едното око)  и
бинокулярни (с корекция и на двете очи).
Ценна за лекаря и пациента е възможността да се добави допълнителна корекционна леща към системата, което повишава индивидуалността на очилата и ги прави възможно най-близки към данните от направената рефракция (очния преглед). Индивидуалността прави всъщност голямата разлика между телескопичните очила и останалите специални средства за увеличение, които най-често се базират на закръглени, приблизителни стойности.
Макар че използването им изключва дейности свързани с динамични движения на тялото и главата, пациентите оценяват високо многофункционалността на индивидуалните телескопични очила (продължително четене и разглеждане, различни писмени и графични дейности, гледане на телевизия, възприемане на текстове и образи в далечина). Комфортът се допълва и от факта, че ръцете остават свободни, а позицията на тялото и главата до голяма степен независими.
Сложните и комплексни изисквания по изписването и направата на индивидуални телескопични очила ги е превърнало за съжаление в малко познат и дори екзотичен продукт в практиката на офталмолозите и оптиците не само в България.
У нас те се изработват единствено в лабораторията на СИТИ ОПТИКА и със съдействието на специалисти от SCHWEIZER (Германия).

Ръчни монокулярни телескопични системи 
                                      
Това са специални увеличителни средства, ползващи принципа на телескопа (КЕПЛЕР-система) и осигуряващи големи увеличения (до 10 пъти, а със специална приставка до 30 пъти). При гледане се налагат само върху едното око и могат да се фокусират за дистанции от 250 mm до безкрайност.Те са отлично помощно средство при ползване на кратка информация от по-голяма дистанция (информационни табла на спирки, летища и гари, улични табели, обекти и надписи в далечина и др.). Поради малкия си размер са предпочитани за пътувания и разходки.  Доставят се с подходящ, мек калъф, снабден с шнур за носене през врата.
Като особено подходящо за на път се препоръчва комбинирането им с мобилен вариант лупа,  която поема ангажиментите при гледането наблизо.

Призма на Бузер-Бауерфайнд

Специално  увеличително средство, ползващо се като 45° призмена приставка към ръчните монокулярни телескопични системи на КЕПЛЕР.
Помощно средство за слабо зрящи  ученици и студенти при следене на текстове, графики или други образи от черната дъска или презентационното табло.Предлага се в комбинация с малка и сравнително лека, регулируема стойка.
Въпреки развитието на електронните средства за зрително увеличение, все още широко използвана в училища, аули и конферентни зали.


Назад

Всички статии на Брой 06, 2010

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
15-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на ССБ през периода м. VI.2010 - м. VI.2011 г.
Отворено писмо на министъра на труда и социалната политика до НПО на хората в неравностойно положение
Протестно писмо от членове на ТСО Шумен
Протестно писмо от членове на ТСО Омуртаг
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
ЛИТЕРАТУРА
Десет години литературна награда "Георги Братанов"
Представяме поета Владимир Стоянов – носител на наградата "Георги Братанов" в раздел "Поезия" за 2010 г.
ОБЯВА
60 години списание "Зари"
ОЧЕРК
Светът на тъмнината
СПОРТ
Една добра и вече утвърдена традиция
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗРИТЕЛНИЯ КОМФОРТ
Специални средства за зрително увеличение
Архив на изданието
1 2 3 4 5