Брой 06, 2010

Тема: ОБЯВА

60 години списание "Зари"


Във връзка с 60-годишния юбилей на нашето списание Съюзът на слепите в България и редакция "Зари" обявяват конкурс за написване на есе на тема "Списание "Зари" в моя живот".
Краен срок за изпращане на материалите - 15 септември 2010 година.
Адрес за изпращане на материалите:

1309 София
ул "Найчо Цанов" № 172
тел.: 02/812 70 36
http://www.ssb-bg.net
http://www.zari-bg.net
Редакция на сп. "Зари"
Есетата ще бъдат оценявани от компетентно жури до 20.09.2010 г.
Спечелилите първите три места творби ще бъдат публикувани на страниците на “Зари”, а техните автори ще бъдат премирани с парични награди.


Назад

Всички статии на Брой 06, 2010

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
15-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на ССБ през периода м. VI.2010 - м. VI.2011 г.
Отворено писмо на министъра на труда и социалната политика до НПО на хората в неравностойно положение
Протестно писмо от членове на ТСО Шумен
Протестно писмо от членове на ТСО Омуртаг
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
ЛИТЕРАТУРА
Десет години литературна награда "Георги Братанов"
Представяме поета Владимир Стоянов – носител на наградата "Георги Братанов" в раздел "Поезия" за 2010 г.
ОБЯВА
60 години списание "Зари"
ОЧЕРК
Светът на тъмнината
СПОРТ
Една добра и вече утвърдена традиция
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗРИТЕЛНИЯ КОМФОРТ
Специални средства за зрително увеличение
Архив на изданието
1 2 3 4 5