Брой 07-08, 2010

Тема: ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

Изменения в Правилника за прилагане на ЗИХУ


Публикуваме на страниците на "Зари" измененията в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

1. С Постановление № 102 от 25.05 2010 г. на МС е изменен ППЗИХУ (ДВ, бр. 41 от 01.06.2010 г.).
С промяната се отменя чл. 25, ал. 2 от ППЗИХУ, т.е. отпада изискването хората с трайни увреждания, които ползват интеграционна добавка за транспортни услуги по чл. 25 от ППЗИХУ да не са закупили карта за градски транспорт. Считано от 07.06.2010 г. хората с трайни увреждания, които са закупили карта за градски транспорт за 2010 г. могат да ползват и добавка за транспортни услуги на основание чл. 25 от ППЗИХУ, след подаване на молба – декларация в секторите за социална закрила по постоянен адрес.
Хората с трайни увреждания, които от 01.01.2010 г. до настоящия момент имат издадена заповед за отказ на чл. 25, ал. 1 от ППЗИХУ, на основание чл. 25, ал. 2 от ППЗИХУ – "ползвано право на друго основание", но желаят да ползват добавката за транспортни услуги, също е необходимо да се обърнат към ССЗ за подаване на нова молба – декларация.
Правото за ползване на интеграционна добавка за транспортни услуги, независимо от ползване на карта за градски транспорт, възниква от месеца на подаване на горепосочената молба в секторите за социална закрила по постоянен адрес.

2. В Правилника за приложение на ЗИХУ от 27.04.2010 г. е изменен текстът на чл. 31, ал. 2 - "изплащането на помощи се извършва по безкасов път".
Посоченият текст е изменен с Постановление № 127 от 25.06.2010 г., публикувано в ДВ, бр. 50 от 02.07.2010 г., а именно: "изплащането на помощите може да се извършва по касов и по безкасов път" (чл. 31, ал. 2).
Желаещите да получават социалните помощи по касов път е необходимо да уведомят за това дирекциите за социално подпомагане в населеното място, където живеят.

 Живка ПАВЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Добре дошла отново, Мира!
160 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ
Автобиография
Дядо Йоцо гледа
АВТОРСКИ КОНЦЕРТИ НА ПЕТКО СТАЙНОВ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
Първите авторски концерти на български композитор на художествена музика в САЩ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на Съюза на слепите в България
Четвърти Национален фестивал на хора с увреждания - Перник 2010
На събор край Асеновград
ДИСКРИМИНАЦИЯ
Изхвърлиха слепец с куче-водач от тролея
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Плевен
Добрич
Пловдив
Кюстендил
ОБЯВИ
Покана
Запознанства
60 години списание "Зари"
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Невидимото за очите
Фаворитката на "България търси талант" изпя пред пловдивчани бъдещият химн на града
ПЪТЕПИС
Париж - романтика и завръщане към славното минало на една империя
РАЗКАЗ
Тайният език на слепите музиканти
ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Писмо от АСП към МТСП до директорите на регионални дирекции за социално подпомагане
Изменения в Правилника за прилагане на ЗИХУ
Архив на изданието
1 2 3 4 5