Брой 07-08, 2010

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Плевен


На 28 май 2010 в клуба на ТО на ССБ Долни Дъбник бе проведено годишното отчетно събрание на РО на сляпо-глухите Плевен.
На последното си заседание УС взе решение да изнесе по целесъобразност събранията извън областния център.
Събранието уважиха почти всички членове. Гости ни бяха председателят на РО на сляпо-глухите Перник и член на УС на НАСГБ - Соня Захариева, и председателите на ТО на ССБ Долни Дъбник - В. Вълчинкова, и на град Левски - Тодор Любенов. Събранието беше открито от председателката на РО Плевен - Величка Драганова, която поздрави присъстващите с "Добре дошли" и думата бе дадена на сътрудника г-н Димитър Андонов, който прочете изчерпателен доклад за едногодишната работа на организацията, подробен финансов отчет и констативен протокол от проверката на контролния съвет.
Отчетено бе, че основна грижа на УС е издирването на лица със зрителни и слухови увреждания и тяхното слухопротезиране, но срещаме големи трудности, тъй като 11 от 13-те председатели на ТО в състава на РСО Плевен не взеха присърце този толкова важен въпрос. Единствено председателите от Левски и Долни Дъбник ни помагат, за което им благодарим.
Нашите членове активно участваха в мероприятията на НАСГБ в Пловдив. Величка Драганова участва с лично творчество във фестивалите за художествена самодейност в Пловдив и Перник, а също и в Националното спортно състезание в Пловдив, откъдето се завърна с медал. Иванка Христова взе участие в Националния брайлов конкурс в Пловдив, посветен на 200 години от рождението на Луи Брайл, и спечели втора награда. Тя участва и във викторината, посветена на същата годишнина, и се представи добре.
Присъстващите зададоха много въпроси от различно естество, на които г-жа Захариева отговори изчерпателно.
Г-н Любенов разказа накратко за решенията на Общото събрание на пълномощниците на ССБ.
Взето бе решение следващото събрание да се проведе в Левски, бяха приети и основни насоки за бъдещата ни работа.
След изчерпване на дневния ред продължихме с почерпка и се веселихме под звуците на акордеона на Марин Паскалев от Левски, за което сърдечно му благодарим.
Сърдечни благодарности и на г-жа Вълчинкова за отличната организация.

Иванка ХРИСТОВА


Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Добре дошла отново, Мира!
160 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ
Автобиография
Дядо Йоцо гледа
АВТОРСКИ КОНЦЕРТИ НА ПЕТКО СТАЙНОВ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
Първите авторски концерти на български композитор на художествена музика в САЩ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на Съюза на слепите в България
Четвърти Национален фестивал на хора с увреждания - Перник 2010
На събор край Асеновград
ДИСКРИМИНАЦИЯ
Изхвърлиха слепец с куче-водач от тролея
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Плевен
Добрич
Пловдив
Кюстендил
ОБЯВИ
Покана
Запознанства
60 години списание "Зари"
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Невидимото за очите
Фаворитката на "България търси талант" изпя пред пловдивчани бъдещият химн на града
ПЪТЕПИС
Париж - романтика и завръщане към славното минало на една империя
РАЗКАЗ
Тайният език на слепите музиканти
ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Писмо от АСП към МТСП до директорите на регионални дирекции за социално подпомагане
Изменения в Правилника за прилагане на ЗИХУ
Архив на изданието
1 2 3 4 5