Брой 07-08, 2010

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Добрич


Новини

На 26 юни 2010 година в село Дебрене, Добричка община трябваше да се проведе фолклорен събор "Песни и танци от слънчева Добруджа". Поради лошото време всички участници бяха разпределени в пет села: Стожер, Плачидол, Стефан Караджа, Бранище и Победа.
Певческа група "Пей сърце" към Териториална организация на слепите Добрич с художествен ръководител Кирил Сотиров и музикант Ахмед Мехмед Мустафа беше разпределена в Стожер.
На 26 юни с автобус, отпуснат от Община Добрич, се отправихме към село Стожер. Всички бяхме много развълнувани от това как ще се представим. Предварително знаехме, че ако бъдем класирани за много добро изпълнение през м. август тази година ще се явим на събора в Копривщица. Този събор се провежда веднъж на 5 години. Като пристигнахме, видяхме, че са дошли много състави - 23 на брой, със своите индивидуални изпълнители. Бяха все състави с авторитет и отдавна съществуващи, а ние сме млад състав от 2 години. Наистина вече се бяхме представяли и на други места, но тук като че ли беше друго. Въпреки това смятахме, че сме добре подготвени.
Доста състави минаха преди нас. Дойде и нашият ред. Представихме се. Публиката ни одобри с много възгласи, ръкопляскания и ставане на крака. Започна най-трудното - чакането на резултатите. Журито доста време заседава. Започнаха да излъчват първенците. Всички бяхме стаили дъх в очакване. Имахме чувството, че сърцата ни щяха да се пръснат. Разбрахме, че от 23 състава са класирани само 9 и двама индивидуални изпълнители. Изведнъж чухме, че певческа група "Пей сърце" при ТСО на слепите Добрич е класирана за Копривщица, получава парична награда от 30 лв. и грамота за участие, а и Мария Минева за индивидуално изпълнение също е класирана за  Копривщица, получава парична награда и грамота за участие. Всички извикахме от радост и вълнение. Публиката ръкопляскаше. Останахме доволни, че трудът и желанието ни бяха възнаградени.

Паунка ПЕЕВА

Нашият втори дом

ЦСРИ Добрич е открит през октомври 1998 г., първоначално като заведение за елементарна рехабилитация за зрителнозатруднени. До края на 2003 заведението е към Дирекция "Социално подпомагане", но от началото на 2004, с промяна в Закона за социалното подпомагане, ЦСРИ е на пряко подчинение към Община град Добрич. По своя статут ЦСРИ е социално заведение, предлагащо социални услуги в общността.
Към настоящия етап ЦСРИ работи с деца и възрастни с увреждания, като по-голям е делът на зрителнозатруднените.
Екипът на заведението се състои от двама социални работници, социален педагог, логопед и двама рехабилитатори.
Предлагат се обучения по брайл, машинопис, компютърна грамотност, ориентиране и мобилност. Организират се различни курсове както за осмисляне на свободното време на потребителите на социалните услуги, така и за придобиване на умения за самообслужване. Ежеседмично се провеждат занятия по готварство, ръчно плетиво или макраме, гимнастика. Тези групови събирания обикновено се ръководят от самите потребители. Например дългогодишен лидер в ръчното плетиво е Златка Андонова, а в групата по тапицерия – София Ганчева. В определен ден от седмицата служебният микробус на ЦСРИ извозва участниците в занятията до социалното заведение и обратно до дома им.
Друг основен дял от работата на социалното заведение е консултиране на хората с увреждания по отношение на техните права и придобивки, регламентирани по Закона и правилника за социално подпомагане и Закона и правилника за интеграция на хората с увреждания. Когато е необходимо, социалните работници от екипа на ЦСРИ осъществяват техническа подкрепа при набавяне, попълване и придвижване на необходимата документация, съгласно горепосочените нормативни актове.
За четящите редовно се осигурява художествена литература в брайлов, електронен или говорещ вариант.
Екипът на ЦСРИ организира различни инициативи за отбелязване на дните на хората с увреждания. През годините са провеждани много състезания за придвижване с дълъг бял бастун, игри  по дартс или кегли, четения на брайл и т.н. Когато е необходимо, се оказва методична и логистична подкрепа на териториалната организация.
Благодарим от все сърце на социалния педагог Кристина Димитрова, която с много търпение и такт ни обучава в брайловата азбука, компютърните възможности и машинописа. Благодарим на Силвия Красимирова и Галя Маринова – социалните работнички, които с усмивка ни оказват подкрепа в различните ни инициативи! Благодарим на Димитрина Станчева – рехабилитаторката, която ежеседмично проследява стойностите на кръвното налягане, провежда гимнастика и ни съветва по въпроси, свързани с нашето здраве!
Община Добрич е една от малкото в страната, която създаде подобен рехабилитационен център. Благодарение на това ние имаме възможност да придобием различни умения, които спомагат за по-доброто ни справяне в ежедневието. Повечето от половината членове на Териториалната организация на сляпо-глухите Добрич ползват социалните услуги на Центъра за социална рехабилитация и интеграция.
Определено може да се твърди, че с течение на времето Центърът за социална рехабилитация и интеграция в Добрич се превърна в наш втори дом.

Калинка КОВАЧЕВА  
   
Кметът и общински представители от Негру Вода на гости в НПО "ХобиСклуб"

По покана на УС на НПО "ХобиСклуб" и с любезното съдействие на краеведа и преводач Марин Атанасов на 22 юни ни гостуваха кметът г-н Йон Никулин и общински представители от град Негру Вода, Румъния. Темите на разговор бяха за социалната политика спрямо хората с увреждания и организационни въпроси по предстоящото гостуване в Негру Вода, свързани с проекта ни "По стъпките на преселниците през 1940 г."
Румънските гости се впечатлиха от дейностите и единството на организацията ни, въпреки че ние не получаваме държавно финансиране, от юбилейната изложба във връзка с 10-годишнината ни, проектите в полза на хората с увреждания и членството ни в NASO и ЕASPD (Брюксел).

Румънските гости с гордост отбелязаха, че, въпреки световната финансова криза, парите за социални дейности и пенсии не се редуцират. При тях човек с увреждане с първа група получава на месец 350 евро.
Набелязаха се срещи със сродни НПО от Румъния, където ще бъдат обменени добри социални практики, а председателят на НПО "ХобиСклуб" Иван Тодоров ще сподели своя опит за постигането на тези значителни успехи.
Паралелно ни гостува и г-жа Светла Петрова от РБ "Дора Габе", която ни представи живота и творчеството на Фредерик Шопен във връзка с 200-годишнината от рождението му.
Дискусиите протекоха под нежната музика на големия полски виртуоз.

"По стъпките на преселниците през 1940 г."

Трансграничен проект, разработен и реализиран от НПО "ХобиСклуб" Добрич на 27 Юни 2010 г.

Проектът е одобрен от Община Добрич и е посветен на 70-годишнината от Крайовския договор и на 10 години от създаването на НПО "ХобиСклуб".
Въодушевлението от предстоящото събитие започна още от 7.00 ч. пред ЖП гара Юг - Добрич с регистрация на 110 участника.
В 8.00 ч. ръководителят на проекта Иван Тодоров с мегафона събра дошлите и обяви програмата за предстоящото събитие. На посоченото място едночасова лекция ни поднесе краеведа Веселина Малчева на тема – "Преселението на българите през 1940 г. и 70 години Крайовски договор". Със своя увлекателен разказ, мелодичен глас и изчерпателна фактология тя завладя вниманието на участниците, сред които имаше и много потомци на тези българи.

Потеглихме с два автобуса към ЖП гара Север - Добрич, а след това към паметника на генерал Колев в едноименното село. Посрещна ни кмета, след кратък разговор с него историческата част пред паметника поде г-н Тодор Нинов. Тихата обстановка, цветната алея и увлекателният разказ на г-н Нинов бързо ни пренесоха в ония паметни дни на геройство, безсмъртие и всеотдайност в името на народа и майка България. Сведохме глави в едноминутно мълчание, поднесохме цветя от името на всички присъстващи организации – НПО "ХобиСклуб", ТСО на слепите, ТО на глухите, Съюз на инвалидите "Надежда", Дружество на краеведите, пенсионерски клубове и държавни институции.

Продължихме към паметника на ген. Стефан Тошев в едноименния град. Там г-н Нинов ни поднесе увлекателни исторически разкази, свързани с живота и делото на ген. Тошев и преселниците през 1940 г. Поднесохме цветя и отдадохме почит. Проектът продължи на площада пред паметника на Бялата лястовица до сградата на общината в Генерал Тошево. Засвири гайдата на Руско Христов и акордеонът на Станчо Станчев, извиха се кръшни български хора, запя и певицата Мария Минева.
Следващата ни спирка бе в село Кардам, отделихме време за обяд и кратка почивка.
В 12.30 ч., според поканата, бяхме в Културния дом на град Негру Вода, Румъния. Лично ни посрещнаха кметът г-н Йон Никулин и представителите от общината. Приветствия в препълнената зала се поднесоха от г-н Иван Тодоров и г-н Йон Никулин. Наред с румънските песни и танци се разнесоха и български като част от културната програма на деня. Групови вокални изпълнения от българска страна се представиха от НПО "ХобиСклуб", група "Да останем млади" с ръководител Мария Димитрова, група "Пей сърце" с ръководител Кирил Сотиров. Като индивидуални вокални изпълнители се представиха Мария Минева, Руско Христов и Станчо Станчев.
След празничния концерт кметът Йон Никулин ни покани в двете административни зали, където се проведоха съвместни срещи, подпомогнати от краеведа Марин Атанасов. Обмениха се идеи за нови проекти и съвместни инициативи.
Тържеството продължи в гориста местност до града, където имаше открита сцена за творчески изяви. След подобаваща почерпка от страна на домакините с прочутото вино "Мулфатлар", денят продължи с песни и кръшни български и румънски хора.

Организатори на проекта:
Иван ТОДОРОВ, Христина СТОЙКОВА, Светла СТОЕВА и Данчи ТОДОРОВА

Още снимки от събитието:


Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Добре дошла отново, Мира!
160 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ
Автобиография
Дядо Йоцо гледа
АВТОРСКИ КОНЦЕРТИ НА ПЕТКО СТАЙНОВ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
Първите авторски концерти на български композитор на художествена музика в САЩ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на Съюза на слепите в България
Четвърти Национален фестивал на хора с увреждания - Перник 2010
На събор край Асеновград
ДИСКРИМИНАЦИЯ
Изхвърлиха слепец с куче-водач от тролея
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Плевен
Добрич
Пловдив
Кюстендил
ОБЯВИ
Покана
Запознанства
60 години списание "Зари"
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Невидимото за очите
Фаворитката на "България търси талант" изпя пред пловдивчани бъдещият химн на града
ПЪТЕПИС
Париж - романтика и завръщане към славното минало на една империя
РАЗКАЗ
Тайният език на слепите музиканти
ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Писмо от АСП към МТСП до директорите на регионални дирекции за социално подпомагане
Изменения в Правилника за прилагане на ЗИХУ
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6