Брой 07-08, 2010

Тема: ОБЯВИ

Покана


Управителният съвет на Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква 1-ото заседание на второто Общо събрание на 9 октомври от 15.00 часа  и 10 октомври 2010 г. в хотел "Релакс" в Шипковски минерални бани. Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" през периода 2008 - 2009 г.
2. Годишен финансов отчет на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" за 2009.
3. Обсъждане изменения и допълнения в Устава на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания".
4. Избор на ръководни органи.

Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"

Председател на УС:
В. АТАНАСОВ


Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Добре дошла отново, Мира!
160 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ
Автобиография
Дядо Йоцо гледа
АВТОРСКИ КОНЦЕРТИ НА ПЕТКО СТАЙНОВ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
Първите авторски концерти на български композитор на художествена музика в САЩ
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на Съюза на слепите в България
Четвърти Национален фестивал на хора с увреждания - Перник 2010
На събор край Асеновград
ДИСКРИМИНАЦИЯ
Изхвърлиха слепец с куче-водач от тролея
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Плевен
Добрич
Пловдив
Кюстендил
ОБЯВИ
Покана
Запознанства
60 години списание "Зари"
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Невидимото за очите
Фаворитката на "България търси талант" изпя пред пловдивчани бъдещият химн на града
ПЪТЕПИС
Париж - романтика и завръщане към славното минало на една империя
РАЗКАЗ
Тайният език на слепите музиканти
ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Писмо от АСП към МТСП до директорите на регионални дирекции за социално подпомагане
Изменения в Правилника за прилагане на ЗИХУ
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6