Брой 09, 2010

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Обръщение на председателя на ССБ до председателите на РСО


Уважаеми госпожи и господа,

В момента в България се води тежка дискусия относно налагащите се промени в пенсионната система. На 4.08.2010 г. правителството прие проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, в който е предвидено отнемане на правото на добавка към пенсията, представляваща процент от социално инвалидната пенсия. Ръководителите на национално представителните организации на и за хора с увреждания участвахме в поредица от срещи и кръгли маси, на които се обсъждаше пенсионната реформа. Независимо от нашите категорични протести, високопоставени държавни служители внушават на обществото, чрез изявленията си, че в България един от големите проблеми за бюджета на НОИ е наличието на голям брой инвалидни пенсии, от които значителна част са предоставени в нарушение на закона.
На заседание на национално представителните организации на и за хора с увреждания взехме решение да организираме национална кампания от протестни действия във всички областни центрове в страната. Тя ще се проведе в два етапа:

1. Изпращане на открито писмо до всички медии, министъра на труда и социалната политика и управителя на НОИ, в което протестираме срещу явния стремеж за създаване на негативни тенденции към хората с увреждания.

2. През месец септември 2010 г., заедно с представители на сродни организации на хора с увреждания, следва да се организират срещи с депутати от вашия регион, на които да бъдат връчени официалните документи, в които изразяваме своето несъгласие с обсъжданите законови промени.

Уважаеми госпожи и господа, дълбоко вярвам, че осъзнавате значимостта на момента. Днес, повече отвсякога, всички хора с увреждания трябва да демонстрираме несъгласието си с посегателствата върху нашите права и волята ни за борба с всички законови средства.
Разчитам на вашата максимална активност, за да не допуснем заедно от доходите на хората с увреждания в България да бъдат отнети 240 милиона  лева годишно.

Председател на ССБ:
Васил ДОЛАПЧИЕВ


Назад

Всички статии на Брой 09, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
С Йордан МЛАДЕНОВ, дългогодишен редактор в списание "Зари", разговаря Димитрина МИХАЙЛОВА
25 напрегнати и ползотворни години
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонаментна кампания 2011
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Обръщение на председателя на ССБ до председателите на РСО
Становище
Открито писмо
Становище
ЕСПЕРАНТО
Активна дейност на българските слепи есперантисти
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Горна Оряховица
Плевен
Средец
Бургас, 19 август
Добрич
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Не доказаха връзка между рака и употребата на мобилен телефон
ООН: Озоновият слой бавно се възстановява
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК
125 години от Съединението
ПРОЕКТИ
Работен семинар на специалистите от "Бюро по труда за лица със зрителни увреждания"
СПОРТ
Страсти край големия язовир
Архив на изданието
1 2 3 4 5