Брой 04, 2007

Тема: ЮБИЛЕЙ

Не искам да живея глупаво

Това може да бъде мото на живота, жизнено кредо, само на един творец или съзидател, на човек, който дава от себе си много повече отколкото получава и който иска да остави следа след себе си. Мисля, че тези няколко думи най-точно характеризират Величка Гушева-Кърпарова, чийто 60 годишен юбилей е повод да се вгледаме в един извървян нелек житейски и творчески път.
Величка Кърпарова е родена на 25 април 1947 г. в с. Дорково, Пазарджишка област. Основното си и средно образование получава в училище за слепи деца гр.Варна. През 1982 г. завършва българска филология и музикално изкуство в Пловдивския университет „Св. Паисий Хилендарски”. Получава и следдипломна квалификация по специална педагогика за зрително затруднени деца.
През 1964 г. постъпва на работа в ПП „Успех” – Пловдив, където има 17 годишен производствен стаж. След завършване на висшето си образование работи 10 години в Дома на културата при ПП „Успех” като организатор по естетическото възпитание.
От 1997 до 1999 г. е преподавател по брайл и социално-педагогически консултант в НЦРС – Пловдив. От 1999 г. до днес завежда брайловата библиотека към РСО Пловдив.
От младежка възраст Кърпарова проявява засилен интерес към езиковите курсове – руски, френски и есперанто. Като изпълнител на български и есперантски поетични творби е носител на награди от съюзни и национални фестивали. Впоследствие защитава преподавателска степен по есперанто. От 1983 до 1993 г. ръководи група за есперантски песни, която е носител на 8 първи награди от националните фестивали за есперантско слово и песен. Съставът е концертирал и в Будапеща, Сараево и Лвов. Величка Кърпарова е между участниците на Международния конгрес на слепите есперантисти през 1970 г. във Виена, както и на юбилейния конгрес под надслов „100 г. есперанто” през 1987 г. във Варшава. Тя е организационен секретар на Международния конгрес на слепите есперантисти в Пловдив през 2000 г.
Силата на Величка Кърпарова обаче е като творец – музикант и поет. През 1982 г. е художествен ръководител на групата за политическа песен към Пловдивската териториална организация. След оттеглянето на художествения ръководител на ансамбъла за народни песни Христо Урумов, през 1995 г. тя поема този певчески състав, който още същата година получава втора награда на съюзния преглед в Дряново. През 1999 г. е сформиран нов самодеен състав, който на десетия съюзен фестивал във Варна завоюва най-високото отличие. За седем години смесен хор „Тракийски цвят” има повече от 45 свидетелства от най-високо ниво – дипломи, плакети, грамоти и благодарствени писма за участието си в национални и международни фестивали. За „Тракийски цвят” има направен филм, който се разпространява у нас и зад граница.
Като музикален художествен ръководител Величка Кърпарова прилага в голяма степен репертоар от свои творби и постигнатите резултати потвърждават полезността на подобен подход. Състав „Тракийски цвят” издава две CD-та – „Песните на „Тракийски цвят” през 2003 г. с 12 творби и „Край река Марица” през 2005 г. с 19 творби. Поставено е началото на подготовката на трети диск. Кърпарова работи успешно и с музикални състави в ССБ и извън него. Нейни песни се изпълняват от ВИГ „Еделвайс”- Варна, вокална група „Люлин”- София, група за стари градски песни „Евридика”- гр. Костандово, армънска група „Наша песен”- гр. Ракитово и други. Величка е продуцент и художествен ръководител и на дует „Амур”.
Величка Кърпарова пише поезия още от ученическите си години. През 1974 г. получава първа награда за поезия на съюзния ни орган – сп.”Зари”. Нейната поема „Тринадесетвековният ти път” звучи на тържествата по случай 1300 годишнината на българската държава в полите на Цепина. През 1998 г. тя е сред учредителите на „Следа” – клуб на пловдивските невиждащи поети. Издава четири самостоятелни стихосбирки, а нейни творби са включени в 12 сборника, 6 от които са на литературен клуб „Следа”. Активно се занимава и с преводаческа дейност – от български на есперанто, владее и древния армънски (аромънски) език. Като член на литературно студио „Младост” към Пловдивска община, както и с участието си в много радио и телевизионни предавания, тя успешно работи за популяризирането на дейността на РСО Пловдив.
Кърпарова активно участва и в организационния живот на Съюза. Тя е делегат на ХІІ конгрес през 1998 г. както и пълномощник в ХV-то Общо събрание на ССБ. От ноември 2005 г. е член на РУС на РСО Пловдив, където е натоварена да води Комисията за култура и творчески инициативи – една от най-активните помощни комисии към РУС в момента. Същевременно неколкократно е делегат на Общото събрание на НПК на слепите. Организира колективни и индивидуални акции за дарителство от различен характер.
В съответствие с приетата от Общото събрание на пълномощниците и действаща в момента наредба, Величка Кърпарова е предложена за награждаване със златна съюзна значка. По случай нейния юбилей от все сърце и пожелаваме нейният неспокоен дух да се разгръща с нестихваща енергия, защото красотата в изкуството винаги намира своите ценители.

Георги ГЕНОВНазад

Всички статии на Брой 04, 2007

ГЕРГЬОВДЕН
Гергьовден - цветен и радостен
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Кой е Здравко Димитров?
ДАРЕНИЯ
София
Червен бряг
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Вести от Добрич
На гости в Петрич
Нашето топло огнище
ОБЩЕСТВО
Слепите имат право да знаят правата си
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Пазете децата - те са бъдещето ни
ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
Писмо от Русе
ПРАЗНИЧНО
24 Май, ден на славянската писменост и култура
Химн на Кирил и Методий
Св. Св. Кирил и Методий
Азбучна молитва
За буквите
ПРЕМИЕРА
Представяме Ви "Сърцето вижда" на Спас КАРАФЕЗОВ
ПЪТЕШЕСТВИЯ
Пътешествие из Острова
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Чудотвореца
РЕДАКЦИОННИ
Честитка
Бележка на редакцията
ЧЕТИВО С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Проблемите в РСО София
ЮБИЛЕЙ
Не искам да живея глупаво
Архив на изданието
1 2 3 4 5