Брой 09, 2010

Тема: ЕСПЕРАНТО

Активна дейност на българските слепи есперантисти


От 10 до 16 юли във Виена се проведе 76-ия международен конгрес на слепите есперантисти. Сред участниците имаше и осем българи, които активно участваха в конгресната програма. Родното есперантско движение бе оценено като едно от най-активните, а брайловото списание „Есперанта файреро” (Есперантска искра) като едно от най-популярните.
Конгресната тема бе: "Стимулиране на невиждащите младежи да изучават Международния език "Есперанто" и осигуряване на подходящи технически и нетехнически пособия за обучение". Бе приета и съответната резолюция:
"Участниците в 76-ия конгрес на слепите есперантисти, състоял се от 10 до 16 юли 2010 г. във Виена, Австрия - 50 представители от 13 страни, призовават националните есперантски организации и националните организации на слепите в своята дейност да се отнасят с внимание към зрителнозатруднените есперантисти. Модерният звукозапис и съвременното печатане дават възможност за издаване на учебни пособия, даващи възможност на зрителнозатруднени учащи се да участват в езикови курсове заедно със своите виждащи съученици."

***
От 20 до 22 август в СОУ "Проф. д-р Иван Шишманов" Варна се проведе традиционната национална среща на българските есперантисти. Тя бе посветена на световноизвестния есперантист, поет, писател, педагог, полиглот и пътешественик Василий Ерошенко. На многогодишни и активни есперантисти от Варна бяха връчени почетни грамоти. Наградите получиха Борис Бодичев, Веселина Стоилова, Елена Николаева. С почетна грамота бе удостоен и директорът на училището Петър Петров за неговото активно съдействие.
***   
От 3 до 5 септември в Сопот се състоя 62-ия конгрес на Българския есперантски съюз. В него участваха и слепи есперантисти от Пловдив и Разград. Ангел Сотиров, Владимир Желев и Радка Стоянова активно се включиха в конгресната програма. Конгресът избра ново ръководство и председател на БЕС – проф. инж. Божидар Леонов.
***
В сътрудничеството и с финансовата помощ на Фондация "Съпричастие" бе издаден аудиодискът "Една българска роза". Дискът съдържа 19 български популярни песни в изпълнение на есперанто на Е. Николаева и Н. Стойнова. Със съдействието на Фондация "Благодат" предстои и издаването на брайлов сборник с есперантските текстове на песните.
АНЕБ работи в тясно сътрудничество и със ССБ, Национално читалище "Луи Брайл" и НПК на слепите в България.

Владимир ЖЕЛЕВ


Назад

Всички статии на Брой 09, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
С Йордан МЛАДЕНОВ, дългогодишен редактор в списание "Зари", разговаря Димитрина МИХАЙЛОВА
25 напрегнати и ползотворни години
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонаментна кампания 2011
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Обръщение на председателя на ССБ до председателите на РСО
Становище
Открито писмо
Становище
ЕСПЕРАНТО
Активна дейност на българските слепи есперантисти
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Горна Оряховица
Плевен
Средец
Бургас, 19 август
Добрич
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Не доказаха връзка между рака и употребата на мобилен телефон
ООН: Озоновият слой бавно се възстановява
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК
125 години от Съединението
ПРОЕКТИ
Работен семинар на специалистите от "Бюро по труда за лица със зрителни увреждания"
СПОРТ
Страсти край големия язовир
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6