Брой 09, 2010

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Плевен


На 10.08.2010 г. председателката на ТСО Долни Дъбник г-жа Веселина Вълчинкова навърши 80 години.
Не е важно колко години ще навършиш, а по важно е какво си сторил през всичкото това време.
Г-жа Вълчинкова е в структурите на ССБ повече от четвърт век, най-напред като сътрудник на покойния вече председател и неин съпруг г-н Васил Вълчинков. От 2005 г. зловещата съдба й поднесе лоша шега - тя самата заболя от коварно очно заболяване. Това обаче не й попречи да продължи святото дело на г-н Вълчинков. Той й бе завещал никога да не изоставя слепите и тя до днес се придържа към неговия завет. За организацията тя е организатор, психолог, утвърден педагог и оказва всякаква помощ на съюзните членове и техните близки.
Аз искам да изразя искрената си благодарност, че именно тя ми съдейства при издирването на хора с двойно сензорно увреждане - сляпо-глухи. И сега работим съвместно, което е от полза за хората с увредено зрение и слух.
Позволете ми от името на членовете на УС на ТСО Долни Дъбник и всички съюзни членове да изразя голямата ни обща благодарност за всичко, което прави г-жа Вълчинкова за организацията и за всеки съюзен член поотделно! Тя живее с нашите проблеми, които ни съпътстват ежедневно и в повечето случаи съдейства за тяхното разрешаване. Ето един случай с мен самата. Трябваше да с явя на изпит във Великотърновския университет и нямаше кой да ме придружава и след като се обадих на нашата Веселина, тя с охота прие моята молба. Това бе първият ми студентски изпит и бях горда, че именно тя ще ме изпроводи в първите стъпки от студентството.  
Вълчинкова е човекът-родител и пазител на организацията и съюзните членове! Нека вдигнем тежки чаши и да пожелаем на г-жа Вълчинкова здраве, любов и дълголетие!

Величка ДРАГАНОВА


Назад

Всички статии на Брой 09, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
С Йордан МЛАДЕНОВ, дългогодишен редактор в списание "Зари", разговаря Димитрина МИХАЙЛОВА
25 напрегнати и ползотворни години
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонаментна кампания 2011
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Обръщение на председателя на ССБ до председателите на РСО
Становище
Открито писмо
Становище
ЕСПЕРАНТО
Активна дейност на българските слепи есперантисти
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Горна Оряховица
Плевен
Средец
Бургас, 19 август
Добрич
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Не доказаха връзка между рака и употребата на мобилен телефон
ООН: Озоновият слой бавно се възстановява
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК
125 години от Съединението
ПРОЕКТИ
Работен семинар на специалистите от "Бюро по труда за лица със зрителни увреждания"
СПОРТ
Страсти край големия язовир
Архив на изданието
1 2 3 4 5