Брой 04, 2007

Тема: ОБЩЕСТВО

Слепите имат право да знаят правата си

Така беше озаглавен съвместен проект на националното читалище на слепите „Луи Брайл” и Демократичната комисия към посолството на Съединените щати в България. По този проект бяха издадени три основни документа на брайл, електронен формат и аудио запис, отнасящи се до човешките права и по-специално до правата на инвалидите. Първият от тях е Универсалната декларация на ООН, приета от Общото събрание през 1948 г. Следващият документ „Програма за действие по отношение на инвалидите” е от 1982 г. „Универсалните правила за равни възможности на хората с увреждания” е последният документ, приет през 1993 г. По същия проект беше издаден и справочник за институции у нас и в чужбина, ангажирани с човешките права.
На 19 март т.г. в Столичната библиотека тези документи бяха представени в присъствието на журналисти и гости от посолството на Съединените щати. Координатор на проекта беше председателят на читалището Спас Карафезов.
От дистанцията на изминалото време е учудващо актуалното звучене на тези документи. По време на изпълнението на проекта, на 13 декември миналата година ООН, прие и Международната конвенция за защита на правата и насърчаване на достойнството на инвалидите. Надяваме се да преведем и разпространим в достъпен формат за слепите хора и този документ.

Йордан МЛАДЕНОВНазад

Всички статии на Брой 04, 2007

ГЕРГЬОВДЕН
Гергьовден - цветен и радостен
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Кой е Здравко Димитров?
ДАРЕНИЯ
София
Червен бряг
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Вести от Добрич
На гости в Петрич
Нашето топло огнище
ОБЩЕСТВО
Слепите имат право да знаят правата си
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Пазете децата - те са бъдещето ни
ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
Писмо от Русе
ПРАЗНИЧНО
24 Май, ден на славянската писменост и култура
Химн на Кирил и Методий
Св. Св. Кирил и Методий
Азбучна молитва
За буквите
ПРЕМИЕРА
Представяме Ви "Сърцето вижда" на Спас КАРАФЕЗОВ
ПЪТЕШЕСТВИЯ
Пътешествие из Острова
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Чудотвореца
РЕДАКЦИОННИ
Честитка
Бележка на редакцията
ЧЕТИВО С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Проблемите в РСО София
ЮБИЛЕЙ
Не искам да живея глупаво
Архив на изданието
1 2 3 4 5