Брой 10, 2010

Тема: ФРАГМЕНТИ ОТ НАШИЯ АРХИВ

15 октомври - Международен ден на белия бастун


Ангел СОТИРОВ

По предложение на председателя на комитета по рехабилитация Президиумът на Световния съвет за  благополучие на слепите на заседанието си през м. февруари 1980 година реши да обяви 15 октомври за международен ден на белия бастун. Той ще се чествува като ден на безопасността на лицата с  тежки зрителни увреждания.
Белият бастун е признат и като знак за тежко зрително увреждане, и като символ за  самостоятелността на хората без зрение. Той не само сигнализира на останалите хора за липсата  на зрение у неговите носители, но засега е и най-надеждното помощно средство за ориентиране и  придвижване на незрящите в пространството. Посредством него, прилагайки определени похвати,  невиждащите получават по тактилно двигателен път информация за обстановката по своите маршрути и  преодоляват една от най-тежките последици на слепотата – силно намалената способност за  ориентиране и придвижване в пространството. Все още създадените в последните години от  специалисти по рехабилитация при ЦУ на ССБ електронни помощни средства за мобилност на слепите не могат пълноценно да заменят белия бастун. Особено надеждно средство за придвижване на слепите се  оказа така нареченият дълъг бял бастун. Но за да бъде той действително надеждно помощно средство за мобилност на слепите, е необходимо няколкоседмично обучение, през което време се формират умения за неговото използуване.

Самостоятелността, която слепите постигат чрез дългия или обикновения бастун обаче не е абсолютна. При определени ситуации останалите участници в движението – пешеходци и водачи на  превозни средства, могат тактично да оказват помощ на незрящите. Това най-често се налага, когато   невиждащите пресичат регулирани и нерегулирани кръстовища, улици с интензивно движение или  минават по тротоари, трудно проходими поради строително-ремонтни дейности. При среща на човек с  бял бастун гражданите трябва да имат готовност да предложат и ако невиждащият приеме, да му  окажат помощ. Съгласие на слепия е необходимо, защото в много случаи благодарение на своя бастун и опит той твърде успешно се ориентира и придвижва и наистина не се нуждае от подпомагане.
Честването на 15 октомври като ден на безопасността на незрящите участници в общественото  движение е подходящ повод за съюзните специалисти и активисти да засилят своята разяснителна  работа сред слепите, неползуващи бастун. Това са обикновено хора с добре изявена способност за  ориентиране в пространството, но страдащи от комплекси по отношение употребата на бастун. Те  смятат, че така още повече се подчертава техният недъг. Не трябва обаче да се забравя, че белият бастун има не само осезателна, но и сигнална функция – да информира останалите участници в  движението, че ползуващият бял бастун е с тежко увредено зрение. Неупотребата на бастун от тази  категория невиждащи е причина не само за физически, а но и често за емоционални словесни  сблъсъци със  зрящи пешеходци и водачи на превозни средства. Отсъствието на бял бастун и на други отличителни знаци, указващи участието на невиждащ човек в общественото движение, дезориентира водачите на  превозни  средства и може да стане причина за пътно-транспортни  произшествия.
Задача на съюзните специалисти и активисти е широкото пропагандиране сред обществеността ролята на белия бастун, на постиженията на хората с нарушено зрение в нашата страна, привличане на общественото внимание към нерешените проблеми на слепите.
В  изпълнение на решението на Световния съвет за благополучие на слепите Централно управление на ССБ организира мероприятия за ознаменуване на Международния ден на безопасността на слепите. В навечерието на 15 октомври бе подготвен и разпратен текст за функциите и значението на белия бастун до всички съюзни организации. Сред гражданите беше разпространена листовка за придвижването на слепите и в какви случаи и как да бъдат те подпомагани от виждащите участници в движението по улиците и пътищата. На 15 октомври по Радио София, програма "Хоризонт", бяха  излъчени интервю със заместник председателя на ЦС на ССБ Спас Карафезов и кратък текст за мобилността на слепите, а по програма "Христо Ботев" – концерт на Професионалния хор. На 18  октомври телевизията излъчи репортаж за живота на слепите. От 14 октомври в продължение на една седмица в кино "Култура" бе прожектиран филм за трудово-професионалната реализация на българските слепи "Редом с нас". В местния печат и в някои всекидневници бяха отпечатани материали, посветени  на слепите хора.       
Така за първи  път в нашата страна беше отбелязан Международният ден на белия бастун.

Октомври 1980, София
Сп. "Зари", 1980, кн. 11


Назад

Всички статии на Брой 10, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Следваме традицията с обич
С трайна следа в развитието на списанието
Беше и си остава непримирима
Човекът, който вижда със сърцето си
Недовършена история
Проглеждахме с поезията му
"Разговор с вас"
Винаги ще работим с любов за Вас, приятели!
КОНКУРС ЗА ЕСЕ "СПИСАНИЕ "ЗАРИ" В МОЯ ЖИВОТ"
Публикуваме есето, спечелило първото място в конкурса по случай нашия юбилей
СПОРТ
Сълзи от радост - сълзи на равносметка
Расим Низам зае десето място на световното по шахмат
ФРАГМЕНТИ ОТ НАШИЯ АРХИВ
15 октомври - Международен ден на белия бастун
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8