Брой 11, 2010

Тема: ПОДКРЕПА

ENEL CUORE подкрепи сляпо-глухите хора в България с издание на брайл


През август за пръв път списанието "Звук и светлина" беше отпечатано на Брайлов шрифт

Сляпо-глухите хора в България вече имат свое издание на брайлов шрифт. През август списанието "Звук и светлина", което се издава от Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) от 2003 г. насам – отначало на хартия, а после и на аудиокасети, се появи за пръв път и на брайл. Брайловата азбука, която е от голямо значение за слепия човек, е многократно по-необходима на тотално сляпо-глухия, който може да възприема информация единствено чрез осезанието си.
Отпечатването на изданието стана възможно благодарение на дарението, което асоциацията получи през март тази година от Enel Cuore – организацията с нестопанска цел, учредена от италианската енергийна компания Enel. Парите бяха използвани от НАСГБ за закупуването на брайлови принтери, дисплеи и специална хартия.
Димитър Парапанов, председател на НАСГБ, заяви: "Читателите на списание "Звук и светлина", ползващи брайловото четмо и писмо, вече ще имат възможността да го четат на релефно-точковия шрифт – великото творение на Луи Брайл. Изказваме най-искрена благодарност на Enel Cuore, която финансира проекта за закупуване на брайлови принтери и дисплеи за оборудване на брайловата печатница на НАСГБ."
Първият брайлов брой на списание "Звук и светлина" е всъщност седми за 2010 г. Той обхваща месеците юли и август и беше отпечатан на брайлов шрифт в двеста копия. Екземплярите бяха изпратени по пощата до списък от получатели в цялата страна. Списанието ще бъде достъпно и чрез 26-те регионални организации на НАСГБ в различни градове на България. Членовете на асоциацията ще могат да го използват и в брайловите библиотеки на асоциацията, и в Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи "Хелън Келър" в Пловдив.
На брайлов шрифт ще бъдат отпечатани и сто копия от първия брой на информационния бюлетин на НАСГБ за тази година, както и сборници, нормативни документи и други материали, отразяващи дейността на асоциацията и социалните проблеми на сляпо-глухите.


Назад

Всички статии на Брой 11, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Владислав Кацарски – от осанна до разпни го!
АБОНАМЕНТ 2011
Абонирайте се!
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Заслужено признание за един успешен председател
Отчетно-изборно общо събрание на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
Нека бъде светлина!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Добрич
Пловдив
Долни Дъбник
Карнобат
Червен бряг
Русе
Троян
КОНКУРС ЗА ЕСЕ "СПИСАНИЕ "ЗАРИ" В МОЯ ЖИВОТ"
Публикуваме есето спечелило второ място в конкурса по случай нашия юбилей.
ОЧЕРК
Василий Ерошенко - писател, педагог, есперантист
ПОДКРЕПА
ENEL CUORE подкрепи сляпо-глухите хора в България с издание на брайл
ПОЕЗИЯ
Невъзможна любов
ШИПКОВО
Изискан вкус и балканско гостоприемство
Архив на изданието
1 2 3 4 5