Брой 11, 2010

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Долни Дъбник


Заедно с добро самочувствие

15 октомври за хората с нарушено зрение, а някои и с намален слух, е символ на слепотата не само в Европа, но и в целия свят.
На този ден те изказват не само своята болка, но и желанието за самостоятелност и човешко достойнство, за по-добър живот и реализация в обществото. По инициатива на ТСО на слепите от Долни Дъбник и Левски с председатели г-жа В. Вълчинкова и г-н Т. Любенов и В. Драганова - председател на сляпо-глухите в район Плевен, бе организирано мило и вълнуващо тържество.
И понеже Клубът на инвалида в Долни Дъбник е в основен ремонт врати за нас отвори Пенсионерски клуб "Здравец" още в 9 часа. Скъпи наши гости бяха представители на град Левски. В тяхната група освен членовете със зрителни и слухови проблеми бяха включени и 3-ма представители на читалището в града на името на Георги Парцалев. А от ТСО Долни Дъбник имаше представители от няколко селища - Долни Дъбник, Горни Дъбник, Садовец и Писарово. След кратките поздравления започнаха емоционалните изпълнения.
Първа се представи със собствено стихотворение В. Драганова, а П. Йончева рецитира няколко стихотворения, посветени на 50-годишния съвместен живот с любимия си Никола. Не издържа сърцето и на най-възрастната наша членка Надето Иванова, на чийто рамене тежат вече 85 години. Тя също ни поздрави. Наздравици се вдигаха с най-хубави пожелания и всички отправиха погледи към чаровния акордеонист Марин от Левски. А когато той разпъна акордеона, всички го аплодираха с чаши в ръце.
Извиха се кръшни хора и танци и така неусетно преминаха часовете до късно следобед. Сбъднаха се думите на покойния вече от 7 години председател на слепите Васил Вълчинков: "Не унивайте, приятели мили, не се срамувайте от недъга свой, щом до нас стоят добри хора, които в трудности са наша опора". На тези хора и днес ние благодарим. Благодарим ви, добри хора! Нека винаги във вашите сърца има място и за хората със зрителни увреждания.

Веселина ДАНЧЕВА


Назад

Всички статии на Брой 11, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Владислав Кацарски – от осанна до разпни го!
АБОНАМЕНТ 2011
Абонирайте се!
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Заслужено признание за един успешен председател
Отчетно-изборно общо събрание на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
Нека бъде светлина!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Добрич
Пловдив
Долни Дъбник
Карнобат
Червен бряг
Русе
Троян
КОНКУРС ЗА ЕСЕ "СПИСАНИЕ "ЗАРИ" В МОЯ ЖИВОТ"
Публикуваме есето спечелило второ място в конкурса по случай нашия юбилей.
ОЧЕРК
Василий Ерошенко - писател, педагог, есперантист
ПОДКРЕПА
ENEL CUORE подкрепи сляпо-глухите хора в България с издание на брайл
ПОЕЗИЯ
Невъзможна любов
ШИПКОВО
Изискан вкус и балканско гостоприемство
Архив на изданието
1 2 3 4 5