Брой 11, 2010

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Червен бряг


На 1 октомври в Клуба на пенсионера в Червен бряг проведохме събрание посветено на възрастните хора.
Председателят Г. Василев поздрави присъстващите с празника и даде думата на сътрудничката Веска Вутева за изнасяне на беседа.
Тя подчерта, че основният проблем на възрастните хора е чувството за самота. Прието е да асоциираме старите хора с мъдрост и добрина. Но в днешния напрегнат живот по-често сякаш се сблъскваме с другия образ на възрастния човек - намръщен, озлобен и недоволен от всичко и от всички.
А дали източникът на злоба не се крие във възрастовите изменения, които по никакъв начин не правят характера на човека по-добър. Иска ми се да препоръчам на хората от старото поколение да могат да погледнат живота по-дружелюбно.
Бяха поздравени всички най-възрастни членове на организацията.
Чествахме и рождените дни на родените през месеца.

                ***
На 13 октомври 2010 г. в Клуба на пенсионера проведохме тържествено събрание, посветено на Международния ден на белия бастун.
Наши гости бяха представители от общината, дирекция "Социални грижи", председателката на Дружеството на инвалидите, председателката на Клуба на пенсионерите.
Председателят Георги Василев откри събранието, представи гостите и даде думата на сътрудничката Веска Вутева за изнасяне на беседа за празника. След това певческата група на инвалидите изнесе богата литературно-музикална програма.
Чествахме рождените дни на хората родени през месец октомври.
Накрая на всички беше подсигурена закуска. И така с празнично настроение започна веселбата под звуците на акордеона на Нено Иванов.
След завършването на тържеството ръководството посети възрастните и болни членове, за да им честити празника и да ги почерпи. Тържеството ни бе снимано от кабелна телевизия "ЕТА" и бе излъчено вечерта в ефир.

Веска ГЕОРГИЕВА


Назад

Всички статии на Брой 11, 2010

*60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ"
Владислав Кацарски – от осанна до разпни го!
АБОНАМЕНТ 2011
Абонирайте се!
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Заслужено признание за един успешен председател
Отчетно-изборно общо събрание на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
Нека бъде светлина!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Добрич
Пловдив
Долни Дъбник
Карнобат
Червен бряг
Русе
Троян
КОНКУРС ЗА ЕСЕ "СПИСАНИЕ "ЗАРИ" В МОЯ ЖИВОТ"
Публикуваме есето спечелило второ място в конкурса по случай нашия юбилей.
ОЧЕРК
Василий Ерошенко - писател, педагог, есперантист
ПОДКРЕПА
ENEL CUORE подкрепи сляпо-глухите хора в България с издание на брайл
ПОЕЗИЯ
Невъзможна любов
ШИПКОВО
Изискан вкус и балканско гостоприемство
Архив на изданието
1 2 3 4 5